1. Diabetespatiënten zijn baas over eigen bloed met Philips-app

    Dia­be­te­spa­tiën­ten zijn baas over eigen bloed met Philips-app

    EINDHOVEN/TILBURG - Je hebt diabetes type twee en moet regelmatig bloed prikken. En dan wachten op de uitslag die via de huisarts volgt. Bovendien het gewicht in de gaten houden en kijken of je genoeg beweging hebt. Philips test momenteel een app die de communicatie en samenwerking tussen patiënten en zorgverleners moet verbeteren zodat ze niet steeds bij elkaar moeten komen opdraven. De proef die drie weken geleden is gestart, wordt vrijdag door Philips en Zorgnetwerk Midden-Brabant bekendgemaakt.