Volledig scherm

EMBARGO DONDERDAGOCHTENDMestverwerker Houbraken wil naar Kempisch Bedrijventerrein in Hapert

BERGEIJK - De Bergeijkse mestverwerker Houbraken is bereid te verhuizen naar het Kempisch Bedrijvenpark in Hapert. Directeur Wout Houbraken zegt hierover met de provincie in gesprek te zijn.

Houbraken wil naar Hapert verhuizen om op het industrieterrein uiteindelijk 300.000 ton mest te gaan 'verwaarden'. Directeur Houbraken: „Gedeputeerde Anne-Marie Spierings heeft aangegeven dat zij grootschalige mestverwerking zoals die van ons in de toekomst alleen op industrieterreinen mogelijk acht.”

Een verhuizing betekent voor Houbraken een forse uitbreiding van de verwerkingscapaciteit. „Op onze huidige locatie aan de Bredasedijk in Bergeijk vergunde de gemeente ons een capaciteit van 25.000 ton op jaarbasis. Meer mogen ze als gemeente ook niet. Daar gaat de provincie over.”

Diezelfde dreigde Houbraken vorig jaar nog stil te leggen. Er werd veel meer mest verwerkt dan mocht. In juni stond de teller al op 60.000 ton. De rechter oordeelde echter dat er niet direct een verwerkingsverbod afgekondigd mocht worden omdat veel boeren dan met hun mest bleven zitten. Houbraken mocht in 2016 75.000 ton mest verwerken. Houbraken gaat er van uit dat hij dit jaar onder dezelfde voorwaarden aan de slag kan blijven. „In de tussentijd zoeken we naar mogelijkheden in Hapert. Ik zie de periode tussen nu en de opening van de nieuwe installatie op het industrieterrein als een overgangsperiode. Ik hoop dat de provincie hierin mee wil denken.”