article
1.6118259
Boek over de drie zussen van de Brabantse kunstenaar Vincent van Gogh levert een fraai beeld op van de leefwereld van de schilder aan het begin van zijn loopbaan.
Vincent over zussen in brief aan Theo: In Nuenen breekt hij met familie
Boek over de drie zussen van de Brabantse kunstenaar Vincent van Gogh levert een fraai beeld op van de leefwereld van de schilder aan het begin van zijn loopbaan.
http://www.ed.nl/extra/cultuur/vincent-over-zussen-in-brief-aan-theo-in-nuenen-breekt-hij-met-familie-1.6118259
2016-06-18T06:00:00+0000
http://www.ed.nl/polopoly_fs/1.6118262.1466193104!image/image-6118262.JPG
Nuenen,Kunst,Boek,Van Gogh,hermes
Cultuur
Home / Extra / Cultuur / Vincent over zussen in brief aan Theo: In Nuenen breekt hij met familie

Vincent over zussen in brief aan Theo: In Nuenen breekt hij met familie

Foto's
6
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Beschrijving
   Pastorie en kerk te Etten, tekening Vincent van Gogh, 1876.
  • Afbeelding
   Beschrijving
   Pastorie en kerk te Etten, tekening Wil van Gogh, in of na 1876.
  • Afbeelding
   Beschrijving
   Anna van Houten-van Gogh, de oudste zus, in 1878.
  • Afbeelding
   Beschrijving
   Lies van Gogh in 1878. Alle illustraties afkomstig uit het boek, Van Goghmuseum Amsterdam.
  • Afbeelding
  • Afbeelding
   Beschrijving
   Wil, de jongste zus, gefotografeerd in 1878.
  Boek over de drie zussen van de Brabantse kunstenaar Vincent van Gogh levert een fraai beeld op van de leefwereld van de schilder aan het begin van zijn loopbaan.

  'Ge begrijpt wel dat het noch voor hun pleizierig is ik er dikwijls kom, noch voor mij om er dikwijls heen te gaan. Een enkele keer van tijd tot tijd is voldoende.

  Onsympathiek
  Ik vind hen (ik weet – tegen uw opinie in en tegen hun eigen opinie) te huis zeer verre, zeer verre van opregt, en waar bovendien ik nog meer andere dingen er op tegen heb om m.i. gegronde redenen, vind ik het overlijden van Pa en de schikking betreffende de nalatenschap een punt waarop ik heel bedaard me er uit retireeren kan. Waar ik voorzie de karakters van de 3 zusters (alle drie) met der tijd er niet beter op zullen worden maar wel erger en me nu althans ten eenemale onsympathiek zijn.

  Steun
  Herinner U met hoeveel sympathie ik U over Wil heb geschreven tijdens de ziekte van Moe.23 Welnu het is een zoo korte vlaag geweest – en het is weer bevroren.' Dat je het van je familie moet hebben, gaat niet op voor Vincent van Gogh. Ja, zeker, zijn broer Theo, die steunde hem door dik en dun. Sterker: zonder de morele en financiële steun van zijn jongere broer had Van Gogh nooit kunnen doen wat hij uiteindelijk als zijn roeping zag: schilderen. Maar de andere leden van de familie – de drie zussen voorop – die steunden hun broer in het geheel niet.

  Boek
  Dat blijkt althans uit het zojuist verschenen boek De zussen Van Gogh van de in Helvoirt geboren en getogen Willem-Jan Verlinden. Een goed idee, om de zussen eens centraal te stellen in een publicatie, want we weten inmiddels veel over Theo – dankzij die geweldige briefwisseling – maar over Anna, Lies en Wil weten we betrekkelijk weinig. Verlinden heeft honderden brieven van en aan de zussen bestudeerd en schetst vervolgens een beeld dat Vincent zijn zussen écht niet mocht. Hij heeft ze dan ook amper getekend en geschilderd en ook dat maakt dat ze tot op heden redelijk onder de radar zijn gebleven.

   

  De zussen Van Gogh, Ambo/Anthos.

  24,99 euro.

  ISBN: 9789026327902.