article
1.6468904
OPINIE - Auteurs Eric Beex, Jacqueline Wouters-Woestenberg, Leon Kox en Jos Heezemans zijn raadslid voor Eersel Anders.
Opinie - Afbraak sportvoorzieningen Eersel
OPINIE - Auteurs Eric Beex, Jacqueline Wouters-Woestenberg, Leon Kox en Jos Heezemans zijn raadslid voor Eersel Anders.
http://www.ed.nl/mening/opinie-afbraak-sportvoorzieningen-eersel-1.6468904
2016-09-30T08:00:00+0000
http://www.ed.nl/polopoly_fs/1.6468905.1475220098!image/image-6468905.JPG
Eersel,Opinieartikel,Sport,hermes
Mening
Home / Mening / Opinie - Afbraak sportvoorzieningen Eersel

Opinie - Afbraak sportvoorzieningen Eersel

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Beschrijving
   Moeten de DEES-pupillen straks gaan voetballen bij VV Vessem? FOTO ANP
  OPINIE - Auteurs Eric Beex, Jacqueline Wouters-Woestenberg, Leon Kox en Jos Heezemans zijn raadslid voor Eersel Anders.  

  Wie samengaan van sportverenigingen van bovenaf oplegt, weet volgens de fractie Eersel Anders niet wat die verenigingen en de accommodaties betekenen voor de dorpskernen.

  Dwingend opleggen
  Bij de behandeling van het Welzijnskader 2017-2020 is in de raadsvergadering van 27 september door de Eerselse coalitiepartners PvdA-GL, D66 en CDA en hun gedoogpartner VVD besloten om het samengaan van sportverenigingen in de gemeente van bovenaf niet alleen te stimuleren en te faciliteren maar dwingend op te leggen. Dit is een uitvloeisel van het gedoogakkoord met de VVD, die deze eis heeft ingebracht als 'wisselgeld' voor een ommezwaai in het dossier Breemakkerweg 5 dat in januari heeft geleid tot de val van de Eerselse coalitie.

  Ja, u leest het goed, er worden flinke offers gevraagd van Eerselse burgers (sportverenigingen) als gevolg van politieke keuzes. Politieke keuzes, gemaakt door raadsleden die misschien nooit lid zijn geweest van een sportvereniging, sterker nog misschien wel nooit op een gemeentelijk sportpark zijn geweest en daarom ook niet weten wat een sportvereniging betekent voor onze kernen.

  Sociale meerwaarde
  Los van een laagdrempelige manier om gezond en in teamverband te sporten, gaan zij totaal voorbij aan de sociale meerwaarde van een sportaccommodatie in iedere dorpskern. En is de burgers iets gevraagd? Is er vooraf overleg geweest met de sportverenigingen? Hebben deze inspraak gehad? Van bovenaf opleggen betekent niets meer en niets minder dan 'sportverenigingen ga pro-actief met elkaar in gesprek met de doelstelling samen te gaan met een andere sportvereniging buiten de eigen dorpskern'. De strop wordt langzaam aangetrokken.

  Dit staat haaks op de verkiezingsprogramma's van genoemde politieke partijen én haaks op het op 17 april 2014 gesloten coalitieakkoord 'Samen Vooruit'.

  Coalitieakkoord en verkiezingsprogramma's
  Een zinsnede uit het coalitieakkoord: 'Het samengaan van sportverenigingen wordt gestimuleerd en gefaciliteerd, maar niet van bovenaf opgelegd'. Daar hebben de coalitiepartners naar wij mogen aannemen met het volle verstand hun handtekening onder gezet.

  Enkele citaten uit verkiezingsprogramma's: 'Het CDA heeft zich al jaren en met succes sterk gemaakt voor goede voorzieningen in de dorpen waaronder sportparken en stimuleert hiermee een sterke lokale en sociale infrastructuur. Dat beleid zetten wij voort.' En: 'D66 is van mening dat de sociale functie die uitgaat van het verenigingsleven zorgt voor meer sociale cohesie en leefbaarheid. Dit rijke verenigingsleven dient door de gemeente Eersel te worden gefaciliteerd en gekoesterd en dit begint bij te luisteren naar en in gesprek te gaan met de verenigingen.'

  Mooie verkiezingsretoriek die niet te rijmen is met het besluit 'minder sportparken in de gemeente Eersel'. Dit is niet uit te leggen.

  Links blok
  Na de val van de coalitie begin 2016 werd onder aanvoering van D66 een links blok gevormd om de grootste fractie, Eersel Anders, buitenspel te zetten en met de rechtse liberalen een gedoogakkoord aan te gaan.

  CDA-portefeuillehouder Ria van der Hamsvoord wordt gedwongen om dit dossier met het schaamrood op de kaken te verdedigen en mag ook het slechte nieuws vertellen aan de verenigingen. Ze mag het ook uitleggen aan de Eerselse burger.

  In onze visie is dit de opmaat naar de nekslag voor de zorgvuldig en met veel vrijwilligers opgebouwde sportparken van de vitale verenigingen in onze kerkdorpen. Onze sportparken zijn centrale ontmoetingsplaatsen. Wat vindt de Duizelse voetballer er van als hij straks op zijn fiets met zijn rood-gele tenue 4 kilometer verderop bij EFC mag gaan sporten. Wat vinden de Knegselse Boys van de plannen samen te gaan met VV Steensel. En de ouders van DEES-pupillen; laten die hun kroost straks gaan voetballen bij VV Vessem? De sociale spin-off van het laagdrempelig en in teamverband sporten is niet eenvoudig uit te drukken in harde cijfers, maar het is een belangrijke pijler om de leefbaarheid in de afzonderlijke kernen te waarborgen. Het samengaan van sportparken kan ons inziens pas gebeuren na een zorgvuldig proces en als clubbesturen het met elkaar eens zijn.