article
1.6138792
OPINIE - De auteurs, Harry Jacobs en Fiona Bijl, zijn raadslid voor de PvdA in Reusel- De Mierden.
Opinie - Als het om integriteit gaat is de dynamiek anders
OPINIE - De auteurs, Harry Jacobs en Fiona Bijl, zijn raadslid voor de PvdA in Reusel- De Mierden.
http://www.ed.nl/mening/opinie-als-het-om-integriteit-gaat-is-de-dynamiek-anders-1.6138792
2016-06-25T08:16:00+0000
http://www.ed.nl/polopoly_fs/1.6138793.1467643333!image/image-6138793.JPG
Reusel-De Mierden,Bestuurscrisis,Opinieartikel,hermes
Mening
Home / Mening / Opinie - Als het om integriteit gaat is de dynamiek anders

Opinie - Als het om integriteit gaat is de dynamiek anders

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Beschrijving
   Het gemeentehuis van Reusel-De Mierden. foto Bert Jansen
  OPINIE - De auteurs, Harry Jacobs en Fiona Bijl, zijn raadslid voor de PvdA in Reusel- De Mierden.

  Hoe kan een raad het vertrouwen terugwinnen na een treurige bestuurscrisis? Die vraag moeten de raadsleden van Reusel-De Mierden op enig moment beantwoorden. Dat de politiek-bestuurlijke verhoudingen op scherp staan in Reusel-De Mierden kan de lezer van deze krant niet zijn ontgaan. Het gegeven dat een van de wethouders, Toon Antonis, informatie heeft achtergehouden en de op hem (als wethouder) van toepassing zijnde wetgeving bij herhaling heeft overtreden is op zich al gênant en onwenselijk. Nu binnen de gemeenteraad uiteenlopend wordt geoordeeld over deze feiten én over het aanblijven van deze wethouder ontstaat een bijzondere bestuurscrisis. Overgaan tot de orde van de dag is onbestaanbaar.

  Conflicten
  Prof. dr. Fleurke (emeritus hoogleraar bestuurskunde aan de VU) beschrijft dat de meest voorkomende verschijningsvormen van crisissituaties improductieve omgangsvormen, integriteitskwesties en politiek-bestuurlijke conflicten zijn. In Reusel-De Mierden zijn ze alle drie van toepassing! In een gemeenteraad en zelfs in een college kan en mag sprake zijn van zeer uiteenlopende meningen. Maar zodra deze betrekking hebben op de integriteit van betrokkenen, geldt een andere dynamiek dan in een inhoudelijk dossier.

  Een bestuurscrisis van de aard en omvang zoals nu in Reusel- De Mierden is niet alleen merkbaar binnen de muren van het gemeentehuis. Er is ook een externe werking. Allereerst richting inwoners. De discussie over gebrekkige integriteit veroorzaakt maatschappelijke onrust en beschadigt het vertrouwen in de overheid. Onbesproken gedrag is immers essentieel voor het vertrouwen in de overheid. Zeker in tijden waarin een groot beroep wordt gedaan op de vrijwillige inzet van onze inwoners en maatschappelijke organisaties, is een crisis rondom integriteit en zelfverrijking ongewenst.

  Impact
  Ook in regionaal verband zal dit impact hebben. Hoe kijken collega's van gelijke politieke kleur naar de situatie in Reusel- De Mierden? Zowel de betrokken fractie Samenwerking als coalitiepartner CDA zal met dit vraagstuk te maken krijgen.

  De commissaris van de koning (cdk) zal ook niet gelukkig zijn met de zoveelste bestuurscrisis in zijn provincie. Een (veer)krachtig gemeentebestuur is niet alleen voor de gemeente zelf, maar ook voor de vele regionale bestuurlijke opgaven van grote waarde. Toch is in eerste instantie het lokale bestuur, al dan niet met hulp van buitenaf, aan zet. Bij een bestuurscrisis in Delfzijl gaf de cdk destijds aan: 'De gemeenteraad heeft de belangrijke opdracht om het geschonden vertrouwen terug te winnen en dient dat ook door zijn acties te laten zien'.

  Prioriteit
  Zowel het college van B en W als de gemeenteraad dient hier nadrukkelijk prioriteit aan te geven om taakverwaarlozing te voorkomen. Maar hoe geef je hier vorm aan als de problemen zo verstrekkend zijn en intern tot conflicten leiden? Als zowel in het college als de raad op zichzelf én tussen raad en B en W vertrouwenskwesties spelen, is dit een zware opgave. Allereerst dienen de problemen binnen de betreffende bestuursorganen zelf opgelost te worden. Zonder dat is vertrouwen terugwinnen bij inwoners schier onmogelijk.

  Is dit aan te pakken middels regie vanuit de burgemeester of is invloed dan wel ingrijpen van buitenaf nodig? De tijd zal leren hoe we hier in Reusel-De Mierden uit komen. Zulks in het belang van de inwoners. Maar het begint met de fundamentele vraag of het te allen tijde willen dienen van onze inwoners is wat ons weet te binden.