article
1.4915687
OPINIE - D66 wil meer ruimte voor pilots om innovatief vraaggestuurd openbaar vervoer te introduceren in de regio Eindhoven. Dat willen Gaby van den Waardenburg (Helmond), Guus Koopman (Asten), Ton van Happen (Geldrop-Mierlo), Arend Tomas (Nuenen), Floris Schoots (Waalre), Tom Brouwers (Eindhoven), Piet van Esch (Oirschot), Willem Hornman (Veldhoven), Pieter Meeuwis (Best) van de D66 fracties uit de verschillende gemeenteraden in de regio.
Opinie - Busvervoer in de regio moet een stuk innovatiever
OPINIE - D66 wil meer ruimte voor pilots om innovatief vraaggestuurd openbaar vervoer te introduceren in de regio Eindhoven. Dat willen Gaby van den Waardenburg (Helmond), Guus Koopman (Asten), Ton van Happen (Geldrop-Mierlo), Arend Tomas (Nuenen), Floris Schoots (Waalre), Tom Brouwers (Eindhoven), Piet van Esch (Oirschot), Willem Hornman (Veldhoven), Pieter Meeuwis (Best) van de D66 fracties uit de verschillende gemeenteraden in de regio.
http://www.ed.nl/mening/opinie-busvervoer-in-de-regio-moet-een-stuk-innovatiever-1.4915687
2015-05-12T04:00:00+0000
http://www.ed.nl/polopoly_fs/1.4845527.1428439815!image/image-4845527.JPG
Eindhoven,Opinieartikel,Busvervoer,hermes
Mening
Home / Mening / Opinie - Busvervoer in de regio moet een stuk innovatiever

Opinie - Busvervoer in de regio moet een stuk innovatiever

Foto's
1
Reacties
Reageer
  OPINIE - D66 wil meer ruimte voor pilots om innovatief vraaggestuurd openbaar vervoer te introduceren in de regio Eindhoven. Dat willen Gaby van den Waardenburg (Helmond), Guus Koopman (Asten), Ton van Happen (Geldrop-Mierlo), Arend Tomas (Nuenen), Floris Schoots (Waalre), Tom Brouwers (Eindhoven), Piet van Esch (Oirschot), Willem Hornman (Veldhoven), Pieter Meeuwis (Best) van de D66 fracties uit de verschillende gemeenteraden in de regio.

  Voor een aantal buslijnen zouden pilots opgestart moeten worden door de nieuwe vervoerder om met moderne toepassingen vraaggestuurd bussen te laten rijden. Minder lege bussen, minder verspilling, meer flexibiliteit, meer op klantvraag.

  In het eisenpakket voor de nieuwe concessie voor het busvervoer in Zuidoost-Brabant, geeft de provincie aan welke busfrequenties op welke lijnen gevraagd worden aan de nieuwe busmaatschappij. Via een openbare aanbesteding wordt de nieuwe busmaatschappij geselecteerd, deze gaat dan vanaf december 2016 de lijnen rijden. Tot 18 mei kunnen bij de provincie reacties ingediend worden op het Ontwerp Programma van Eisen.

  Doelstellingen
  De D66-fracties van Provinciale Staten en de gemeenteraden uit de regio Eindhoven, zijn blij met een aantal doelstellingen uit het programma van eisen zoals hoogwaardig openbaar vervoer in het stedelijk gebied, bereikbaarheid landelijk gebied in stand houden en reductie van de milieubelasting van bussen.

  Maar de doelstelling van vraaggestuurd openbaar vervoer wordt onvoldoende innovatief ingevuld met het concept Programma van Eisen. Tellingen van reizigers uit het verleden zijn niet geschikt om tien jaar mee vooruit te kunnen. D66 wil een nieuwe busmaatschappij selecteren die durft in te schrijven met innovaties op het gebied van Smart Mobility in bussen. Brabant zou een vervoerder moeten selecteren die de eerste stappen naar echt vraaggestuurd busvervoer kan aanbieden, in goede samenwerking met bedrijven, maatschappelijke instellingen en openbaar vervoer gebruikers. Triple helix noemen ze dat in Brainport Eindhoven. Daar wil D66 mee doorgaan.

  Slimme opties moeten voor een optimale invulling zorgen voor bijvoorbeeld woon-werkverkeer, ziekenhuisbezoek en recreatie. Aan de westkant van Eindhoven denkt D66 daarbij aan de buslijn Best - Eindhoven Airport - Veldhoven. Een ideale lijn om samen met bedrijven als ASML, Philips Healthcare, Eindhoven Airport, de nieuwe bedrijven op Brainport Innovatie Campus, Maxima Medisch Centrum, legerplaats Oirschot en het vliegveld naar behoeftes aan openbaar vervoer te kijken. Aan de oostkant van Eindhoven denkt D66 aan een lijn tussen Nuenen, Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende, zodat ook het St. Annaziekenhuis, het Strabrechtcollege, de industrieterreinen De Spaarpot en Eeneind en recreatiepark Dierenrijk per bus bereikbaar zijn vanuit de buurgemeenten.

  Oplossingen
  D66 heeft daarbij oplossingen in gedachte die al in regio's als Boston en Helsinki in gebruik zijn en gebaseerd zijn op kleinere bussen die via smartphones weten waar reizigersbehoefte is. Ook denkt D66 aan Uber-achtige systemen voor groepstaxi's die op aanvraag rijden in plaats van een vaste frequentie. De concessie voor traditioneel busvervoer moet stapsgewijs veranderen richting een mobiliteitsconcessie.

  Door de nieuwe zorgtaken bij de gemeenten zijn er ook kansen om de diverse vormen van doelgroepenvervoer (zoals leerlingenvervoer of bedrijfsvervoer) in te passen bij het busvervoer. Het past bij de slimste regio van de wereld om op zoek te gaan naar busvervoerders die samen willen werken met technologiebedrijven om ervaringen met nieuwe middelen op te doen. Dat moet een selectiecriterium worden bij de keuze voor een nieuwe vervoerder. D66 gaat daarbij verder dan de provincie die pas gedurende de concessieperiode via 'ontwikkelteams' in gesprek wil met de nieuwe vervoerder over innovatieve mogelijkheden.

  Laat de eerste pilots maar starten in 2017.