article
1.6246061
OPINIE - Rob Schoonen is coördinator van de cultuurredactie van het ED. Hij is de schrijver van deze opiniebijdrage.
Opinie - Cultuurgeld moet naar regio
OPINIE - Rob Schoonen is coördinator van de cultuurredactie van het ED. Hij is de schrijver van deze opiniebijdrage.
http://www.ed.nl/mening/opinie-cultuurgeld-moet-naar-regio-1.6246061
2016-08-06T08:00:00+0000
http://www.ed.nl/polopoly_fs/1.6246062.1470464143!image/image-6246062.JPG
Eindhoven,Opinieartikel,Cultuurbeleid,Cultuur,hermes
Mening
Home / Mening / Opinie - Cultuurgeld moet naar regio

Opinie - Cultuurgeld moet naar regio

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Beschrijving
   Theatergezelschap NTGent met De Kersentuin, in een regie van Johan Simons. FOTO Phile Deprez
  OPINIE - Rob Schoonen is coördinator van de cultuurredactie van het ED. Hij is de schrijver van deze opiniebijdrage.

  Niet het Rijk, maar de regio moet bepalen waar cultuurgeld het best kan worden besteed. In januari speelde theatergezelschap NTGent in Parktheater Eindhoven De Kersentuin. In een regie van Johan Simons. De grote zaal van het theater zat zo goed als vol, wat inhoudt dat zo'n negenhonderd mensen het stuk van Tsjechov zagen. Simons was oprecht verheugd: wat in de Randstad amper lukt, kan hier dus wel, mompelde hij meermaals na afloop. Zoekend naar de oorzaak voor die vrijwel volle zaal, werd de binding met de stad en de regio als belangrijkste factor genoemd.

  Simons was van 2001 tot 2005 artistiek leider van ZT Hollandia in Eindhoven en daarmee mede bepalend voor de podiumkunsten in de stad. Hij maakte er talloze stukken, sprak met andere gezelschappen en kunstenaars, met politici en ventileerde op gezette tijden zijn opvattingen in het ED. Hij was, kortom, betrokken bij zijn werkomgeving. Die nauwe binding van kunstmakers met de stad, die is essentieel voor een goed cultuurbeleid.

  Daarvoor pleitte de Raad voor Cultuur al in 2012 en dat deed Henri Swinkels, de gedeputeerde van cultuur in Brabant, deze week nog eens dunnetjes over. Dat, naar aanleiding van de subsidietoekenning van het Fonds Podiumkunsten afgelopen dinsdag. Opvallend daarbij was namelijk dat heel veel gezelschappen in de Randstad – Amsterdam voorop – wel subsidie kregen toegekend en veel gezelschappen in andere delen van Nederland niet. Zo besloot het fonds onder meer om geen subsidie toe te kennen aan de drie Eindhovense gezelschappen Afslag Eindhoven, jeugdtheatergroep Hetpaarddatvliegt en dansgroep United Cowboys. Andere steden in Brabant, maar ook de noordelijke provincies, komen er nog schraler vanaf.

  De spreiding over het land op vestigingsplaats is zelfs afgenomen, zo moest ook het fonds erkennen. Was in de vorige periode nog een derde van de gehonoreerden afkomstig uit 'de regio', nu is dat nog maar een kwart.

  Het fonds pareerde op voorhand al mogelijke kritiek door te stellen dat de (Randstad-)gezelschappen wel heel veel gaan reizen, en dus ook de steden elders aandoen. Dat mag dan zo zijn, maar bezoekende theater-, muziek- en dansgroepen zijn belangrijk maar niet essentieel voor hoe cultuur in een stad wordt ervaren. Dan doen wél de makers in diezelfde stad.

  Want de acteurs, muzikanten, dansers en kunstschilders voelen de stad, maken verbinding met lokaal publiek door producties of presentaties te maken die van doen hebben met de verhalen uit diezelfde stad.

  Waardering
  Afslag Eindhoven bijvoorbeeld maakte zo stukken over robotisering of de vluchtelingenproblematiek. De theatergroep doet dat onder meer door gebruik te maken van bijzondere locaties in de stad en door regionale aspecten te verweven in de uitvoeringen. Ook een gezelschap als Het Zuidelijk Toneel verbindt zich met de stad, zoals bleek uit de voorstellingen die Marcel Osterop maakte. Hij liet zich inspireren door en werkte onder meer bij de gemeente Eindhoven en het Eindhovens Dagblad.

  Er ontstaan op stedelijk niveau makkelijker en sneller verbanden tussen podia, gezelschappen en musea, zo eenvoudig is het. Maar dan moeten er wel gezelschappen actief zijn in de regio. En daar heeft het fonds deze week een bom onder gelegd.

  De subsidies die het Rijk te verdelen heeft, moeten worden gedecentraliseerd. Naar regio's. Of dat nu gebieden zijn als Zuid, Oost of Noord, of dat er nog meer moet worden verfijnd naar bijvoorbeeld Zuidoost- en Midden-Brabant, dat is vers twee.

  Hoe dan ook is verdergaande differentiatie op zijn plaats. En daarbij moet meer dan nu vooral worden gekeken naar de vestigingsplaats van de indieners van de aanvragen.

  Het is dan vervolgens aan de regio om de beschikbare gelden te verdelen – rekening houdend met wat er speelt in die betreffende regio of stad. Dat doet recht aan de makers in die stad en dan krijg je de waardering waar Johan Simons in Eindhoven over mee kan praten.