article
1.6574841
OPINIE - Eddie van Roon is historicus. Hij is in 2013 gepromoveerd op 'De beleving van de dienstplicht door de Nederlandse bevolking in de negentiende eeuw'. Hij laat zijn licht schijnen over de plannen van CDA-voorman Sybrand Buma. Buma is vóór de dienstplicht. Maar er zitten allerlei haken en ogen aan het opnieuw invoeren van een dienstplicht.
Opinie - Dienstplicht niet van stal
OPINIE - Eddie van Roon is historicus. Hij is in 2013 gepromoveerd op 'De beleving van de dienstplicht door de Nederlandse bevolking in de negentiende eeuw'. Hij laat zijn licht schijnen over de plannen van CDA-voorman Sybrand Buma. Buma is vóór de dienstplicht. Maar er zitten allerlei haken en ogen aan het opnieuw invoeren van een dienstplicht.
http://www.ed.nl/mening/opinie-dienstplicht-niet-van-stal-1.6574841
2016-10-26T08:36:00+0000
http://www.ed.nl/polopoly_fs/1.4670888.1434534707!image/image-4670888.jpg
Eindhoven,Opinieartikel,hermes
Mening
Home / Mening / Opinie - Dienstplicht niet van stal

Opinie - Dienstplicht niet van stal

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Fotograaf

  OPINIE - Eddie van Roon is historicus. Hij is in 2013 gepromoveerd op 'De beleving van de dienstplicht door de Nederlandse bevolking in de negentiende eeuw'. Hij laat zijn licht schijnen over de plannen van CDA-voorman Sybrand Buma. Buma is vóór de dienstplicht. Maar er zitten allerlei haken en ogen aan het opnieuw invoeren van een dienstplicht.

   

  Het leger maakt een man van je, het is dit aloude credo dat door CDA-voorman Sybrand Buma en andere voorstanders van de herinvoering van de dienstplicht uit de mottenballen is gehaald.

  Nieuwe stijl
  Het opnieuw instellen van de opkomstplicht, in 1997 opgeschort, zou probleemjongeren weer in het gareel brengen en voor een grotere maatschappelijke betrokkenheid zorgen. Later zou deze dienstplicht in de kazerne via sociale dienstplicht moeten worden uitgebreid naar alle leeftijdgenoten, jongens en meisjes.

  Een dergelijke 'dienstplicht nieuwe stijl' lijkt aanhang te winnen. Volgens een opiniepeiling van Maurice de Hond is het voor een meerderheid van de Nederlandse bevolking zelfs aanlokkelijk. Tegenstanders wijzen op de vele haken en ogen die aan de herinvoering zitten, zoals hoge kosten. Minister van Defensie Hennis-Plasschaert wees erop dat het leger geen heropvoedingsinstituut is.

  Verdeling 
  Aan deze bezwaren kan een dilemma worden toegevoegd: welke schouders gaan de last van de opkomstplicht dragen? Sinds de introductie van de dienstplicht door Napoleon in 1810 is nooit iedereen opgeroepen. Er waren vrijstellingen en jongens bleven buiten de kazerne dankzij de willekeur van lotingen of later de selectiecomputer van Defensie. Soms werden jaarlichtingen (1959) eenvoudigweg niet opgeroepen. In al die jaren was er flinke kritiek op deze ongelijke verdeling van de dienstplichtlast.

  Uiteindelijk was de wel erg scheve verhouding tussen een kleine groep dienstplichtigen en de vele leeftijdgenoten die buiten schot bleven een motief om de dienstplicht in 1997 op te schorten. Het waren jaren waarin commerciële juristenbureautjes veel geld verdienden aan weigeryuppen, jongens met goedbetaalde banen die uit angst voor inkomensderving niet in dienst wilden en ook niet als erkend gewetensbezwaarde een vervangende dienstplicht wilden vervullen.

  Probleemjongeren
  De kans is groot dat de trapsgewijze opzet in de dienstplichtplannen van het CDA de kritiek over een onrechtvaardige verdeling opnieuw doet oplaaien. Want wie zijn precies de probleemjongeren en hoe worden zij geselecteerd? Welke jongeren gaan vervolgens de zich uitbreidende jaarlichtingen bemannen en bevrouwen?

  En is het ideaal van een dienstplicht voor iedereen bereikbaar en wenselijk? Hoe zit het met de grote groep studerenden met een drukke bijbaan? Worden zij na hun studie opgeroepen? Zullen leeftijdgenoten met een baan van 9 tot 5 dat dan niet als onbillijk ervaren?

  Allemaal vragen die duidelijk maken dat de verdeling van de dienstplichtlast een dilemma is waar in het verleden niet voor niets mee werd geworsteld en dat serieus dient te worden meegenomen in de afweging tussen wel of niet de dienstplicht activeren.