article
1.6167261
OPINIE - Marius Vos is bestuurslid van de SP Gemert-Bakel. Hij betoogt dat de gemeente Gemert-Bakel de keukentafelgesprekken met haar inwoners opnieuw moet houden nu er veel geld over blijkt te zijn.
Opinie - Draai kortingen op WMO terug
OPINIE - Marius Vos is bestuurslid van de SP Gemert-Bakel. Hij betoogt dat de gemeente Gemert-Bakel de keukentafelgesprekken met haar inwoners opnieuw moet houden nu er veel geld over blijkt te zijn.
http://www.ed.nl/mening/opinie-draai-kortingen-op-wmo-terug-1.6167261
2016-07-05T08:01:00+0000
http://www.ed.nl/polopoly_fs/1.4236688.1410268942!image/image-4236688.jpg
Gemert-Bakel,WMO,Opinieartikel,B&W,hermes
Mening
Home / Mening / Opinie - Draai kortingen op WMO terug

Opinie - Draai kortingen op WMO terug

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Fotograaf
  OPINIE - Marius Vos is bestuurslid van de SP Gemert-Bakel. Hij betoogt dat de gemeente Gemert-Bakel de keukentafelgesprekken met haar inwoners opnieuw moet houden nu er veel geld over blijkt te zijn.

  Nu de gemeente Gemert-Bakel geld over heeft, moet zij ruimhartig zijn en nieuwe keukentafelgesprekken voeren. De gemeente Gemert-Bakel lijkt te zijn opgekrabbeld uit een diep financieel dal. Met de presentatie van de jaarrekening 2015 kon het gemeentebestuur trots victorie kraaien, er was een overschot van maar liefst 3.576.000 euro.

  Waar komt toch plots al dat geld vandaan? Jaren aan een stuk heeft de gemeente het geld bij elkaar moeten harken, onder andere door de ozb buitensporig te verhogen, en nu in een keer een flink positief jaarsaldo.

  Rijk
  De ozb heeft hier een beetje aan bijgedragen, maar verreweg het grootste bedrag komt van het rijk, namelijk 2.422.000 euro. Dat is het geld dat 'over' is van de WMO, de jeugdzorg en de participatie (voor mensen die in de bijstand zitten en weer moeten gaan werken). Samen wordt dit het 'sociaal domein' genoemd. Hoe reken je je als gemeente rijk?

  Hoe kan het toch dat onze gemeente zoveel geld over heeft op deze drie nieuwe taken, die ze van de landelijke overheid mag uitvoeren? Je zou eerder verwachten dat er tekorten zijn. Want het rijk heeft al flink gekort op deze taken voordat het geld naar de gemeenten ging.

  Heeft onze probleemjeugd wel gekregen waar ze eigenlijk recht op heeft, namelijk een goede, lees deskundige, probleemaanpak? Hebben de mensen die daar recht op hebben wel genoeg huishoudelijke hulp gekregen?

  Sociaal domein
  Nu willen B en W van het positieve resultaat 1,9 miljoen euro storten in de pot reserves voor het sociaal domein. Dat lijkt heel wat! Het overige geld wordt gebruikt voor een eenmalige teruggave van ozb en nog wat kleinere projecten. En dan gaat er nog ruim 1,2 miljoen naar de algemene reserves om de grote schuld van de gemeente af te lossen.

  De gemeente schrijft zelf in het jaarverslag dat er wel wat risico's zijn op het gebied van het sociaal domein. Meer bezuinigingen van het rijk of dure aanvragen voor bijvoorbeeld de jeugdzorg. Het kan zijn dat de gemeente te veel gekort heeft op de huishoudelijke hulp, net als andere gemeenten. De hoogste bestuursrechter heeft duidelijk gemaakt dat veel gemeenten hun werk moeten overdoen, omdat ze niet volgens de wet gehandeld hebben.

  Keukentafelgesprekken
  De gemeente Amsterdam is zo loyaal geweest naar haar inwoners om de kortingen allemaal terug te draaien. Deze gemeente gaat alle keukentafelgesprekken opnieuw houden. Het zou Gemert-Bakel sieren dit ook te doen. Er zijn duidelijke signalen van inwoners dat het hier ook niet goed gegaan is.

  Daarom stelt de SP Gemert-Bakel voor om al het geld dat over is op het sociaal domein, dus 2,4 miljoen euro, te storten in de reserves van het sociaal domein en daarvoor te oormerken. Daarnaast zou het ruimhartig zijn naar haar bewoners, die helaas gebruik moeten maken van de WMO, om de kortingen terug te draaien en volgens de bepalingen in de wet de keukentafelgesprekken opnieuw en op een goede manier te houden.