article
1.6241245
OPINIE - Auteurs Mol en Stijkel zijn raadsleden en Peters en Smeets burgercommissieleden voor Senioren 2013 Helmond.
Opinie - Er kan nog geluisterd worden
OPINIE - Auteurs Mol en Stijkel zijn raadsleden en Peters en Smeets burgercommissieleden voor Senioren 2013 Helmond.
http://www.ed.nl/mening/opinie-er-kan-nog-geluisterd-worden-1.6241245
2016-08-04T07:34:00+0000
http://www.ed.nl/polopoly_fs/1.4311416.1397224456!image/image-4311416.jpg
Helmond,Opinieartikel,hermes
Mening
Home / Mening / Opinie - Er kan nog geluisterd worden

Opinie - Er kan nog geluisterd worden

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Fotograaf
  OPINIE - Auteurs Mol en Stijkel zijn raadsleden en Peters en Smeets burgercommissieleden voor Senioren 2013 Helmond.

  Weg met dubbele agenda's en egotripperij. De politiek moet er werk van maken om terechte vragen van burgers te voorkomen.

  Geloofwaardige politiek
  Veel mensen zijn ongelukkig met de ontwikkelingen die onze vrije wereld treffen. En het is niet te ontkennen dat onder andere het verdwijnen van zorginstellingen, de pensioenval, de beangstigende immigratiestromen, het opduikende extremisme, de fragiele wereldvrede, het ongenoegen over wat 'de politiek' bekokstooft, manifester zijn dan in vele jaren hiervoor. De overheid kan niet alle zorgen, angst, boosheid en onzekerheid wegnemen.

  Wat kan de politiek wél doen om geloofwaardiger en betrouwbaarder te worden? Heel veel vragen beantwoorden, maar nog beter vragen voorkomen. Wat had de politiek anders moeten doen in bijvoorbeeld het asieldossier? Waarom wordt de bevolking zo slecht geïnformeerd over de bedoelingen en drijfveren van zijn bestuurders? Waarom gaat het altijd over vluchtelingen, waar asielzoekers bedoeld worden? Waarom goochelen politici in Den Haag, in het provinciehuis en in de gemeentehuizen aan de lopende band met cijfers? Waarom worden de behoeftes die aan asielzoekers worden toegeschreven, afgestemd op een leefpatroon dat zij zich nooit eigen zullen kunnen maken? Waarom rennen de commissaris van de Koning en de bestuurders in Helmond, Nuenen en Deurne maar door, zonder de stemming onder de bevolking mee te wegen? Praatavonden voor de bühne zorgen slechts voor meer aversie.

  Scoringsdrift
  Waarom die persoonlijke scoringsdrift van de commissaris van de Koning, die tegen de wens van het Rijk voor Brabant meer asielzoekers aantrekt dan Den Haag aan de provincie oplegde? Waarom loopt de burgemeester van Helmond in september 2015 vóór enig raadsoverleg uit, door in een regionale burgemeestersbijeenkomst een ongedekte opvangambitie uit te spreken? Hoe durven B en W van Nuenen het om twaalfhonderd plaatsen aan te bieden en zich zodoende te profileren als 'hoofdlocatie' van de regionale opvang, terwijl datzelfde bestuur recentelijk liet weten niet meer als zelfstandige gemeente verder te kunnen? Hoeveel vertrouwen kunnen Brainport-partners nog hebben in elkaar, als Nuenen een megavestigingsplaats positioneert op loopafstand van Brandevoort en Mierlo-Hout? En daarbij de ondeugdelijke verklaring afgeeft met die twaalfhonderd te bereiken dat de gemeente 'gevrijwaard' blijft van statushouders? Op onze vraag reageerde het COA: 'Opvang van statushouders en asielzoekers staat los van elkaar'. Door terechte vragen van verontruste burgers te voorkomen en niet met dubbele agenda's te werken, kunnen onze politieke machthebbers-van- het-moment misschien iets terugwinnen van de aversie die de bevolking tegen hen heeft opgelopen. Bovenal egotripperij achterwege laten, is de boodschap.

  Psychisch ongezond
  'Helmonders zitten wat minder lekker in hun vel' (ED 10 mei). Wat heet: Een kwart van de volwassenen voelt zich psychisch ongezond, volgens de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2016-2019. In die nota schrijft de gemeente: 'Helmonders hebben het vermogen zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden en regie te voeren bij fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven.'

  Doelstelling: in 2019, als het zittende college van B en W al weg is, moet blijken of de Helmonders dit hebben kunnen opbrengen bij de bevolkingsaanwas uit onverwachte hoek. Burgers zien wat allemaal gekort of vertraagd of zelfs opgeheven wordt. Ze zien ook wie er allemaal verdienen aan de zogenoemde crisisopvang. Daar is de bouwsector, die zich samen met de vastgoedverhuurders in de handen wrijft. Zoals de eigenaar van het Helmondse belastingkantoor, met het fraaie, voor veel geld gerenoveerde Stationsplein voor de deur.

  Binnenkort misschien prachtige hangplek voor honderden vreemdelingen, die onze taal niet machtig zijn en daar voor groot onbehagen zullen zorgen bij treingebruikers. Anderen die meeprofiteren zijn de uitzendbranche en de medische sector, terwijl daar voor Nederlanders al zo'n lange wachtlijsten bestaan. Helemaal 'kassa' is het voor de gemakkelijk scorende asieladvocatuur.

  Nu de drift om locaties binnen te halen de werkelijke behoefte daaraan ver overtreft, is er de gelegenheid om alsnog naar de bevolking te luisteren.