article
1.6462354
OPINIE - De auteur, Ruud Thelosen uit Waalre, is Fontys-hogeschooldocent Technische Bedrijfskunde.
Opinie - Fabrikanten sturen patiënten met een vodje papier het bos in
OPINIE - De auteur, Ruud Thelosen uit Waalre, is Fontys-hogeschooldocent Technische Bedrijfskunde.
http://www.ed.nl/mening/opinie-fabrikanten-sturen-pati%C3%ABnten-met-een-vodje-papier-het-bos-in-1.6462354
2016-09-29T08:02:00+0000
http://www.ed.nl/polopoly_fs/1.6462355.1475134775!image/image-6462355.jpg
Eindhoven,Medicijnen,Opinieartikel,hermes
Mening
Home / Mening / Opinie - Fabrikanten sturen patiënten met een vodje papier het bos in

Opinie - Fabrikanten sturen patiënten met een vodje papier het bos in

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Beschrijving
   Een patiënt wil weten wat de bijwerkingen zijn van medicijnen. FOTO Robin van Lonkhuijsen/ANP
  OPINIE - De auteur, Ruud Thelosen uit Waalre, is Fontys-hogeschooldocent Technische Bedrijfskunde.

  Een patiënt wil goed geïnformeerd worden over de bijwerkingen van medicijnen en niet worden afgescheept met een droge, lange opsomming van futiliteiten. ; Een patiënt wil goed geïnformeerd worden over de bijwerkingen van medicijnen en niet worden afgescheept met een droge, lange opsomming van futiliteiten. 

  Al enige jaren ben ik hartpatiënt en ben ik levenslang afhankelijk geworden van medicijnen. Als langjarige gebruiker ben je toch benieuwd wat deze chemicaliën in je lichaam doen en daarom ben ik eens beter de medische bijsluiters gaan lezen. Eigenlijk is dat diepbedroevend.

  Werking
  Ik had al gemerkt dat medicijnen van verschillende fabrikanten ook een verschillende werking kunnen hebben. Zo had ik het medicijn Perindopril-Indapamine tegen hoge bloeddruk. Na ongeveer een jaar de pillen van fabrikant Mylan te hebben gebruikt kreeg ik opeens van de apotheek een ander merk. Korte tijd daarna had ik op mijn bovenbenen en onderrug een eczeemachtige uitslag en rode vlekken. Nadat ik weer was overgestapt op het merk Mylan verdwenen de klachten na enige tijd.

  Standaard krijgen hartpatiënten cholesterolverlagers voorgeschreven, maar deze heb ik afgezworen na wat speurwerk op internet. Er zijn voldoende gekwalificeerde specialisten die twijfelen aan het nut van een laag (slecht) cholesterol voor hart- en vaatziekten.

  Een steeds terugkerende paragraaf in de bijsluiter gaat over mogelijke bijwerkingen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen klachten die vaak (kans 1 op 10), soms (1 op 100), zelden (1 op 1.000) en zeer zelden (1 op 10.000) optreden. Er bestaat ook een categorie 'onbekend'. Dan gaat het om een nog niet te bepalen kans op een bepaalde bijwerking. Het is misschien wel eens voorgekomen maar we weten niet precies hoe vaak? Ja, ik heb ook een onbekende kans dat een grote hagelsteen precies op mijn hoofd landt. Dit is pure bangmakerij.

  Bijwerkingen
  Mocht iemand nog andere bijwerkingen ervaren dan kan hij dat doorgeven aan het laboratorium voor medische bijwerkingen Lareb. Een goede zaak, want zo kunnen op basis van jarenlange ervaringen de cijfers worden bijgesteld. Het is goed om je te realiseren dat medicijnen meestal uitgetest worden op volwassen (blanke) mannen en niet op vrouwen of kinderen. Indien de werking bewezen is kan een medicijn op de markt worden toegelaten. De lange termijn-effecten zijn dan echter nog niet bekend en onderzocht. Dat gebeurt meestal later in de praktijk.

  Veel belangrijker dan de kans van voorkomen is de ernst van de mogelijke bijwerkingen. Is die onbedoelde bijwerking levensbedreigend, kankerverwekkend, tast het je immuunsysteem aan of je DNA? Dat is relevant om te bepalen of het medicijn erger is dan de kwaal. De medische wetenschap biedt dan echter weinig houvast. Je krijgt alleen een droge, lange opsomming van veel futiliteiten tot heel ernstige zaken. Het lijkt alsof fabrikanten volledig willen zijn en zich juridisch indekken tegen schadeclaims voor het niet vermelden van een bijwerking. Een patiënt wil echter snel een duidelijk inzicht en geen tweezijdig bedrukt papier van 50 cm lang en 10 cm breed, met veel kleine lettertjes en ingewikkelde termen.

  Informatie
  Of ik een gerede kans heb op een droge mond, hoofdpijn, duizeligheid, tintelingen, jeuk of huiduitslag lijkt me irrelevant tegenover de risico's van een langdurig hoge bloeddruk. Belangrijker is het om te wijzen op ernstige bijwerkingen zoals onherstelbare orgaanschade of zware epileptische aanvallen met mogelijke hersenbeschadigingen. Graag zou ik willen dat medisch specialisten deze afwegingen voor een patiënt maken. Een patiënt wil goed geïnformeerd worden en niet met een vodje papier het bos in worden gestuurd.

  In het bedrijfsleven en in mijn vakgebied Bedrijfskunde kent men de methode Failure Mode Effect Analysis (FMEA), die ooit is ontwikkeld door Philips. Daarbij wordt de kans vermenigvuldigd met een factor of getal voor de ernst van een mogelijk optredend gevolg. Op die manier kom je tot een rangorde van meest ernstige zaken, met grootste kans en meest ernstige falen. Deze methodiek zou de medische wereld ook moeten toepassen. Dan ben je als patiënt beter geïnformeerd en weet je waar je echt op moet letten.