article
1.6156442
OPINIE - De auteur Gerben Welling woont in Eindhoven en is actief lid van de PvdA.
Opinie - Geen managers nodig, maar leiders
OPINIE - De auteur Gerben Welling woont in Eindhoven en is actief lid van de PvdA.
http://www.ed.nl/mening/opinie-geen-managers-nodig-maar-leiders-1.6156442
2016-07-01T07:51:00+0000
http://www.ed.nl/polopoly_fs/1.6156443.1467357157!image/image-6156443.JPG
Eindhoven,Opinieartikel,Europa,hermes
Mening
Home / Mening / Opinie - Geen managers nodig, maar leiders

Opinie - Geen managers nodig, maar leiders

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Beschrijving
   Boris Johnson leidde de Britten naar de Brexit. Foto Mary Turner
  OPINIE - De auteur Gerben Welling woont in Eindhoven en is actief lid van de PvdA. 

  Brexit: Het symbool voor de 'ik'-samenleving, een wereld waarin solidariteit steeds verder afkalft.

  De wereld staat op zijn kop nu 52 procent van de Britten ervoor kiest om uit de Europese Unie te stappen. Zomaar wat koppen uit de media van 24 juni: 'Wat gaat er gebeuren?', 'Gaan we collectief failliet?', 'Houdt de EU op te bestaan?'

  'I want my country back', riep Nigel Farage. Hoe kun je een land teruggeven aan één persoon? Hij had het niet over de mensen met lage inkomens, die wonen in achterstandswijken. Is dit niet het toppunt van egoïsme? Mijn land en niet het land van de andere inwoners. Of is het een uiting van iets anders, iets diepers?

  Pro-Brexit
  De pro-Brexit stemmers hebben allemaal hun eigen argument. Er is een krachtige stroom die teleurgesteld is in de EU. Mensen die te weinig merken van de voordelen van samenwerking. Rob Wijnberg schreef in De Correspondent dat we boos zijn op wat het niet is. Hij betoogt dat Europa vooral het verhaal is van zaken die er niet meer zijn, zoals grenzen, zorgen of vijanden. Zaken die zo vanzelfsprekend zijn dat je ze niet meer ziet. Hier tegenover staat hoge werkloosheid in delen van Europa. Je ziet dus wel de nadelen maar niet de voordelen.

  In de ledenvergadering van de PvdA Eindhoven spraken we op 23 juni over het woonbeleid in de stad. Een licht gefrustreerde inwoner van een gewone wijk sprak er zijn boosheid en teleurstelling over uit dat juist in zijn wijk ineens autochtone mensen langer op de wachtlijst stonden. Er zijn huizen nodig om vluchtelingen te huisvesten. Die huizen vinden we vooral in wijken met lage inkomens en lage huren. Hij stelde voor om op de Goudkust grote, dure huizen te splitsen zodat ook daar statushouders kunnen wonen. Zijn frustratie is begrijpelijk, maar ook lastig. De frustraties vloeien voort uit gebrek aan solidariteit tussen arm en rijk. Het zijn niet de sterkste schouders die de lasten dragen, het zijn juist de zwaksten. Lastig omdat het zo moeilijk is dit gesprek te voeren.

  Ongenoegen
  Ik denk dat er een diepe onderstroom in Europa zit, een stroom van ongenoegen omdat we er niet in slagen problemen op te lossen. Een onderstroom omdat de verschillen tussen mensen groter zijn geworden. Door het benadrukken van het eigenbelang – bankiers die steeds rijker wor- den, topsalarissen die we maar beperkt onder controle krijgen – groeit het onbehagen. Verschillen in toegang tot zorg en onderwijs zijn groter geworden. Er is een onderstroom waarvoor we onze ogen niet kunnen sluiten.

  Jan Schuurman Hess schreef in een mooie bijdrage op zijn Facebook-pagina dat de liberale filosofie waarmee Europa zich heeft geïdentificeerd plaats moet maken voor: een solide vertrouwensbasis, goed werk voor iedereen en duurzaamheid. Zijn Europa is er niet alleen voor de grootste bedrijven en monopolies, maar voor een ieder die in vrede en vrijheid wil en kan werken en leven.

  Samenwerking
  Alleen ga je snel, maar samen kom je verder. Dit is de basisfilosofie achter samenwerking. Samenwerken is een werkwoord, hard werken om samen resultaten te bereiken. Het gaat niet makkelijk, maar het is wel de moeite waard. Maar in dat samen moet ook balans zijn, balans tussen de samenwerkende mensen. Oog voor belangen van alle mensen. Soms duurt het te lang om samenwerkend iets te bereiken. Als je te weinig bereikt of als er disbalans is, geven mensen op. Het oplossen van de problemen in Zuid-Europa, de vluchtelingencrisis en de oorlog in Syrië duurt allemaal erg lang. Te lang, zeker nu we leven in een wereld waarin je denkt in 140 tekens iets te kunnen oplossen.

  Het Brexit-gevoel moet serieus genomen worden. Luister goed naar de mensen en kom met oplossingen, kom met verbindende en aansprekende visies. Stop met de standaard antwoorden dat de economische winst van Europa zo groot is. Kom niet met snelle, populistische oplossingen maar met een solide koers. Een koers waarin de mensen zich herkennen, waarin ze voelen dat samenwerken iets oplevert.

  Leiders
  Juist nu hebben we leiderschap nodig, leiders en geen managers. Leiders die ons door de onrustige periode heen loodsen. Leiders die onder ogen durven zien dat echte veranderingen nodig zijn en dat we ook in staat en bereid zijn samen problemen op te lossen en over onze eigen schaduw heen kunnen stappen. Leiders die kunnen duiden en verbinden, kortom mensen met visie en een eerlijk verhaal.