article
1.6289332
OPINIE - Henk van de Kerkhof uit Helmond heeft dit opinie artikel geschreven.
Opinie - Hardnekkig in de fout met hoogspanningsmasten
OPINIE - Henk van de Kerkhof uit Helmond heeft dit opinie artikel geschreven.
http://www.ed.nl/mening/opinie-hardnekkig-in-de-fout-met-hoogspanningsmasten-1.6289332
2016-08-24T08:30:00+0000
http://www.ed.nl/polopoly_fs/1.6289333.1472025094!image/image-6289333.JPG
Helmond,Opinieartikel,hermes
Mening
Home / Mening / Opinie - Hardnekkig in de fout met hoogspanningsmasten

Opinie - Hardnekkig in de fout met hoogspanningsmasten

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Beschrijving
   De hoogspanningsmasten bij Brandevoort blijven kritiek oproepen. foto René Manders/fotomeulenhof
  OPINIE - Henk van de Kerkhof uit Helmond heeft dit opinie artikel geschreven. 

  'Eerst masten dan de school': onder die kop werd in het ED van 28 januari 2010 bericht dat het gemeentebestuur van Helmond een foute inschatting had gemaakt bij de berekening van de risico's van elektromagnetische velden van hoogspanningsmasten. Toen al bleek dat wethouder Frans Stienen fout zat met de afstand van de hoogspanningsmasten tot het toen gloednieuwe, nog ongebruikte gebouw voor de openbare school Brandevoort.

  Hij had ook toen met vijftig meter gerekend, maar werd teruggefloten door de rechter. De school is nooit in gebruik genomen. Blijkbaar begint het geheugen Stienen parten te spelen, want ook nu weer moet volgens de gemeente Helmond, en weer onder de verantwoordelijkheid van Stienen, gerekend worden met vijftig meter, blijkt uit het artikel 'Berekening voor Brandevoort niet volgens richtlijnen' in het ED van 13 augustus.

  Het is inderdaad heel zuur als bij een rekenafstand van 75 meter een flinke strook bouwgrond onverkoopbaar wordt. Dat had natuurlijk bij het maken van het bestemmingsplan meegenomen moeten worden in de financiële opzet. Ook hier is de lange-termijnvisie zoek geweest.

  In de toekomst zal het energieverbruik in de vorm van elektriciteit alleen maar toenemen en daarmee de gemiddelde stroomsterkte in de hoogspanningskabels, waardoor het risicogebied ook groter wordt. Het lijkt daarom verstandiger om toch maar de berekening van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) aan te houden.

  Het wordt dan kiezen tussen twee kwaden. Het financiële verlies op de bouwgrond voor lief nemen of alle hoogspanningsleidingen onder de grond leggen. De keuze is aan wethouder Stienen.

  Wellicht kunnen, als derde alternatief, de bestaande masten met twintig meter verhoogd worden om zodoende het risicogebied te verkleinen. Het zal wel niet zo'n fraai gezicht zijn, maar je moet toch iets doen.