article
1.6279258
OPINIE - Lilianne Ploumen (PvdA) is minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Zij heeft dit opinie-artikel geschreven.
Opinie - Hulpverleners trainen om veilig te onderhandelen
OPINIE - Lilianne Ploumen (PvdA) is minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Zij heeft dit opinie-artikel geschreven.
http://www.ed.nl/mening/opinie-hulpverleners-trainen-om-veilig-te-onderhandelen-1.6279258
2016-08-20T08:00:00+0000
http://www.ed.nl/polopoly_fs/1.6279259.1471675179!image/image-6279259.JPG
Eindhoven,Opinieartikel,hermes
Mening
Home / Mening / Opinie - Hulpverleners trainen om veilig te onderhandelen

Opinie - Hulpverleners trainen om veilig te onderhandelen

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Beschrijving
   Hulpverlening in de Centraal Afrikaanse Republiek. foto Legnan Koula
  OPINIE - Lilianne Ploumen (PvdA) is minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Zij heeft dit opinie-artikel geschreven.

  Gisteren was het World Humanitarian Day. Wereldwijd wordt dan stilgestaan bij de mensen die, vaak met gevaar voor eigen leven, hulp verlenen in crisisgebieden. Hulp bieden wordt steeds moeilijker. Strijdende partijen verhinderen vaak de toegang. In de Syrische stad Madaya houdt het regime van Assad bijvoorbeeld al wekenlang de levering van hulpgoederen tegen. En we kennen allemaal de beelden van kapotgeschoten ziekenhuizen in Syrië, Jemen en Afghanistan. Gewapende groepen laten zich weinig gelegen liggen aan de regels van het oorlogsrecht. Bevelhebbers hebben geen boodschap aan emblemen en vlaggen van hulporganisaties als het Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen. Sommige groeperingen, zoals IS, hanteren schending van de regels zelfs als tactiek.

  Veilig
  Het moet veiliger. Het humanitair oorlogsrecht, dat mensen moet beschermen die niet aan de strijd deelnemen, wordt zó vaak geschonden dat het zijn waarde dreigt te verliezen. Alleen al vorig jaar werden hulpverleners 248 keer aangevallen. Daarbij kwamen 108 van hen om het leven. Vooral hulpverleners die werken in hun eigen stad, regio of land lopen gevaar. Zij blijven vaak als laatsten achter. Neem de Witte Helmen, een door Nederland gesteunde vrijwilligersorganisatie in Syrië, die zelfs in het zwaar belegerde Aleppo burgers uit het puin weet te redden. In drie jaar tijd zijn 132 Witte Helmen omgekomen.

  Bevolking
  In veel oorlogssituaties bepalen dictatoriale regimes, rebellengroeperingen of terroristische organisaties wie hulp kan verlenen aan de bevolking. Nu naleving van het oorlogsrecht niet meer vanzelfsprekend is, zullen hulporganisaties met deze partijen moeten onderhandelen. Het alternatief is dat ze hun werk niet kunnen doen, waardoor honderdduizenden mensen verstoken blijven van hulp. Tegelijkertijd dienen hulpverleners, in de woorden van het Rode Kruis, altijd 'radicaal neutraal en onpartijdig' te blijven. Een lastig te vinden balans.

  Balans
  Ik wil hen helpen die balans te vinden. Ik wil hen helpen zo goed en veilig mogelijk te onderhandelen, zonder dat zij hun neutraliteit verliezen. Daarom heb ik besloten een nieuwe training voor humanitaire hulpverleners te financieren, met speciale aandacht voor lokale krachten. De psychologie van onderhandelen en het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden staan centraal. Het initiatief wordt opgezet met het Instituut Clingendael en hulporganisaties zoals het Rode Kruis, UNHCR en het Wereldvoedselprogramma. Opleidingen van Clingendael hebben al eerder resultaat opgeleverd. Zo hebben ze Syrische vrouwen een krachtige stem helpen geven in het moeizame politieke proces. De Syrian Women Advisory Board adviseert inmiddels de speciale VN-gezant voor Syrië.

  Partijen
  Met strijdende partijen praten over humanitaire toegang is niet zonder risico's. In onderhandelingen mag geen afbreuk worden gedaan aan humanitaire principes. En onderhandelen over toegang staat volledig los van vredesonderhandelingen. In gesprek gaan met een gewapende groepering betekent niet dat de strijd van die groep wordt gelegitimeerd. Natuurlijk, het liefst zou ik zien dat onderhandelen met dictators, terroristen en oorlogsmisdadigers niet nodig is. Nederland steunt pogingen om de naleving van het humanitair oorlogsrecht te verbeteren en schendingen te onderzoeken. Opdat hulporganisaties ongehinderd en veilig hun werk kunnen doen. Maar veel initiatieven stuiten op politieke onwil, niet in de laatste plaats van enkele permanente leden van de VN-Veiligheidsraad: Rusland en China. Het Rode Kruis probeert al een tijd om landen zover te krijgen jaarlijks bijeen te komen om in ieder geval te praten over betere naleving van het oorlogsrecht. Zelfs die bescheiden poging heeft nog geen resultaat opgeleverd.

  Ondertussen dreigt straffeloosheid de nieuwe norm te worden. Dat is de realiteit waarmee we te maken hebben en waar we iets aan moeten doen. Vandaar dit initiatief. Ieder leven dat we kunnen redden door hulpverleners betere vaardigheden en slimmere onderhandelingstactieken bij te brengen, is er één.