article
1.6106119
OPINIE - Ben Vogel uit Helmond is de schrijver van dit opinie artikel.
Opinie - Iedereen pensioenbos in gestuurd
OPINIE - Ben Vogel uit Helmond is de schrijver van dit opinie artikel.
http://www.ed.nl/mening/opinie-iedereen-pensioenbos-in-gestuurd-1.6106119
2016-06-14T08:10:05+0000
http://www.ed.nl/polopoly_fs/1.4310595.1397204771!image/image-4310595.jpg
Eindhoven,Opinieartikel,hermes
Mening
Home / Mening / Opinie - Iedereen pensioenbos in gestuurd

Opinie - Iedereen pensioenbos in gestuurd

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Fotograaf
  OPINIE - Ben Vogel uit Helmond is de schrijver van dit opinie artikel. 

  Dat werkenden volgens G. Wolbers (ED, 9 juni 2016) te weinig pensioenpremie betalen om de pensioenpotten op peil te houden klopt helemaal (ED Opinie 9 juni). Maar het is maar een deel van het verhaal. Dat verhaal begint met een 'pakken wat je pakken kunt'-cultuur, wel bekend als de bonuscultuur in de afgelopen decennia.

  Die cultuur heeft geleid tot slechte hypotheken in Amerika, het omvallen van banken in Nederland en elders en het ondersteunen van banken door de belastingbetaler, vervolgens tot financiële problemen bij overheden en een reële economie die in een geweldige recessie belandde, vergelijkbaar met de depressie van de jaren dertig. In deze rampzalige situatie zien de politici in de landen met de beste pensioenstelsels geen andere mogelijkheid dan het 'killen' van die pensioenstelsels.

  Bedrijven en ook overheden kregen als werkgever de kans om het loon van (vooral jonge) werknemers gigantisch te doen dalen. Dat gebeurde op een nauwelijks merkbare manier: minder pensioenpremies afdragen.

  Voor iedere werknemer is het uitgestelde (pensioen)loon gedaald, terwijl de politici ons willen doen geloven dat we nu meer loon krijgen. Hier hebben zowel jongeren als ouderen last van.

  De jongeren bouwen over een langere tijd minder mee aan de pensioenpotten, ook doordat zij in een veel minder florissante arbeidsverhouding moeten werken (veel minder vaste contracten en minder premie-afdracht door hun werkgevers).

  De huidige pensioentrekkers worden geconfronteerd met een reële daling van hun uitgestelde (pensioen)loon omdat de rekenrente gekoppeld is aan de kapitaalmarktrente die door de ECB historisch laag gehouden wordt om de economie weer enigszins aan te jagen. Zij lijken deze daling te accepteren omdat zij met de smoes van langer leven – iets wat al lang door actuarissen verrekend was in de te betalen pensioenpremies! – het pensioenbos ingestuurd zijn. Eigenlijk lopen alle burgers rond in dit bos.