article
1.5340214
OPINIE - De auteur Martien Bots uit Liessel heeft dit artikel geschreven namens WBE Deurne en WBE Helmond.
Opinie - Jacht dient nuttig doel in natuur
OPINIE - De auteur Martien Bots uit Liessel heeft dit artikel geschreven namens WBE Deurne en WBE Helmond.
http://www.ed.nl/mening/opinie-jacht-dient-nuttig-doel-in-natuur-1.5340214
2015-10-16T04:00:00+0000
http://www.ed.nl/polopoly_fs/1.4286368.1476365985!image/image-4286368.jpg
Helmond,Opinieartikel,Fauna,hermes
Mening
Home / Mening / Opinie - Jacht dient nuttig doel in natuur

Opinie - Jacht dient nuttig doel in natuur

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Ook in Oirschot stroomt jachtopleiding weer vol.
   Titel
   Ook in Oirschot stroomt jachtopleiding weer vol.
   Fotograaf
  OPINIE - De auteur Martien Bots uit Liessel heeft dit artikel geschreven namens WBE Deurne en WBE Helmond.

  Op 15 oktober is het jachtseizoen weer geopend. Een moment dat door de jager anders beleefd wordt dan door het publiek. Het merendeel van de mensen is niet op de hoogte van wat jacht, beheer en schadebestrijding inhouden. Recent heeft de Tweede Kamer een nieuwe wet aangenomen voor de jacht, welke nog wel vastgesteld moet worden door de Eerste Kamer. 

  Jacht, beheer en schadebestrijding

  Er is heel veel tijd en energie gestopt in het tot stand brengen van deze wet. Er kan dan ook van een weloverwogen beslissing worden gesproken. De Tweede Kamer heeft met ruime meerderheid van stemmen bepaald dat jacht, beheer en schadebestrijding, afgekort JBS, is toegestaan in ons land. Dat dit door middel van een geweer plaatsvindt, is voor het publiek vaak moeilijk te begrijpen en wordt als gevaarlijk en zielig voor dieren ervaren.

  Veelal zijn mensen niet op de hoogte van wat een jager moet doen om een vergunning te krijgen om te mogen jagen. Terecht ligt de lat hiervoor hoog op het gebied van kennis en vaardigheid. Kennis op het gebied van de Flora- en Faunawet, van de in het veld aanwezige diersoorten en van schadepreventie. Vaardigheid bij de omgang met jachtwapens is een belangrijk onderdeel van het examen.

  Wat bezielt een jager om zoveel tijd, geld en energie te stoppen, om JBS te mogen doen? Jagers zijn natuurmensen die graag met de hond in de natuur verblijven. De hond spoort het wild op en apporteert het na afschot. Jagers helpen mee om onevenredige schade aan onder andere landbouwgewassen te voorkomen en te oogsten uit de natuur. Zo kunnen ze genieten van een stuk puur wild vlees. 

  Elke jager is trots op zijn jachtveld en is erbij gebaat dat er een goede gezonde wildstand is. Een jachtveld leegschieten is niet moeilijk en zeker geen uitdaging voor de jager.

  Reewild

  De klein wild-jacht is geopend van 15 oktober tot 31 december, wat ook wel de oogsttijd wordt genoemd. Maar om een goed beeld van het jachtveld te hebben is de jager het gehele jaar door in zijn jachtveld te vinden. Hij kent zijn terrein, zijn wildstand en baseert daar zijn afschotplan op. Het gehele jaar door wordt geïnventariseerd en gerapporteerd aan de overheid, de provinciale faunabeheereenheid en aan de gemeente. Sommige schadelijke wildsoorten zijn in het kader van schadebestrijding ruimer bejaagbaar, om schades aan gewassen te voorkomen. Het beheer van bijvoorbeeld reewild vindt in Noord-Brabant plaats van 1 januari tot en met 15 september. Toewijzing van afschot vindt plaats door de provincie op basis van de getelde populatie en draagkracht van het jachtveld.

  Jarenlang heeft JBS in een negatief daglicht gestaan. Vooral de term 'plezierjacht' geeft een onrealistisch beeld. Met alle partijen, waar de jager zijn grond van pacht, zijn minimaal de wettelijke taken van toepassing en soms worden er nog aanvullende eisen gesteld door de verhuurder. Zo eist bijvoorbeeld de gemeente dat bij drijfjachten een fel gekleurd kledingstuk wordt gedragen, dat er een jaarlijkse rapportage van tel- en afschotgegevens plaatsvindt en dat incidenten, inclusief de afhandeling daarvan, worden gemeld.

  Gevolgen

  Wat zijn de gevolgen wanneer geen beheer plaatsvindt? Schade aan gewassen, dierenleed door ziektes, oververtegenwoordiging van enkele diersoorten en meer onveilige situaties in het verkeer. 

  De jager was onzichtbaar, maar wil transparanter zijn. Onze vereniging is aanwezig op groenmarkten en organiseert  ook dit jaar weer een Hubertusmis op 25 oktober in de Willibrorduskerk in Deurne, waar ook honden en roofvogels aanwezig zullen zijn. Op 11 november worden de afschotgegevens in Deurne gepresenteerd tijdens een openbare bijeenkomst van het Groenloket. De WBE (Wild Beheer Eenheid) staat verder ter beschikking voor het geven van praktijklezingen en het verschaffen van informatie via haar website. 

  Het publiek mag op de hoogte zijn van de inzet en passie van de jager. JBS is geen hobby, maar dient een nuttig doel in de natuur. De landelijke en lokale overheid zijn  zich hiervan bewust.