article
1.6427037
OPINIE - Eric Fuchs uit Eindhoven noemt zichzelf medicijngrootgebruiker en daarmee ervaringsdeskundige. Hij vindt dat ziekenhuizen een systeemkoppeling moeten krijgen met hun apotheken.
Opinie - Koppel gegevens medicijnen
OPINIE - Eric Fuchs uit Eindhoven noemt zichzelf medicijngrootgebruiker en daarmee ervaringsdeskundige. Hij vindt dat ziekenhuizen een systeemkoppeling moeten krijgen met hun apotheken.
http://www.ed.nl/mening/opinie-koppel-gegevens-medicijnen-1.6427037
2016-09-22T07:58:00+0000
http://www.ed.nl/polopoly_fs/1.4309344.1397130887!image/image-4309344.jpg
Eindhoven,Opinieartikel,Medicijnen,hermes
Mening
Home / Mening / Opinie - Koppel gegevens medicijnen

Opinie - Koppel gegevens medicijnen

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Fotograaf
  OPINIE - Eric Fuchs uit Eindhoven noemt zichzelf medicijngrootgebruiker en daarmee ervaringsdeskundige. Hij vindt dat ziekenhuizen een systeemkoppeling moeten krijgen met hun apotheken.

  Op 19 september schrijft redacteur Arnold Mandemaker een artikel onder de kop 'Info medicijnen ook digitaal'. Het is inderdaad triest dat nog steeds tientallen telefoontjes moeten worden gepleegd tussen apotheek en ziekenhuis. Dat kost onnodig veel tijd en het risico op fouten neemt toe. Maar is dit wel het grootste probleem?

  Het Máxima Medisch Centrum is sinds een aantal maanden een van de weinige ziekenhuizen in Nederland waar het computersysteem van het ziekenhuis is gekoppeld met dat van zijn apotheek. Veel systemen van apotheken in Zuidoost-Brabant zijn ook aan elkaar gekoppeld.

  Ziekenhuisopname
  Maar de noodzakelijke systeemkoppeling van bijvoorbeeld het Catharina Ziekenhuis met de eigen apotheek ontbreekt. Dat betekent dat op enig moment bij een ziekenhuisopname het ziekenhuis moet bellen met de eigen apotheek om een beeld te krijgen. In de praktijk gebeurt dat echter in veel gevallen niet.

  Word je in het Catharina Ziekenhuis opgenomen, dan is het de bedoeling dat je je eigen medicijnen meebrengt en inlevert. Vervolgens zorgt het ziekenhuis voor de verdere verstrekking. En dat dat verkeerd kan gaan bleek bij mijn echtgenote, die gelukkig al de eerste avond zag dat alle medicijnen die werden verstrekt de verkeerde waren.

  'Medicijnen meebrengen'
  Bij afspraken met specialisten, bijvoorbeeld de cardioloog, staat op de afsprakenlijst 'medicatie meebrengen'. Dat zou totaal overbodig zijn wanneer systemen van ziekenhuis en apotheek gekoppeld zouden zijn. Bovendien wordt onder 'medicatie meebrengen' echt verstaan dat je alle doosjes meebrengt. Want ook een lijstje is onbetrouwbaar, aangezien de patiënt ook fouten kan maken.

  Wat dus als eerste moet gebeuren, is dat in alle ziekenhuizen een koppeling tot stand komt met de eigen ziekenhuisapotheek en vervolgens een koppeling van alle apotheken in Nederland. Als dat is geregeld kan ik met recht een vraag stellen aan Emile Roemer van de SP als reactie op de vraag die hij stelde in het kader van de wet op de privacy: 'Kan mij één arts garanderen dat mijn gegevens veilig zijn?'

  Mijnheer Roemer, kunt u één arts vinden die mij goed kan behandelen zonder dat hij mijn gegevens kent?