article
1.6115923
OPINIE - De auteur Mariënne van Dongen-Lamers is wethouder in Veldhoven.
Opinie - Kritiek KBO voedt onzekerheid
OPINIE - De auteur Mariënne van Dongen-Lamers is wethouder in Veldhoven.
http://www.ed.nl/mening/opinie-kritiek-kbo-voedt-onzekerheid-1.6115923
2016-06-17T08:00:00+0000
http://www.ed.nl/polopoly_fs/1.4311429.1397224965!image/image-4311429.jpg
Veldhoven,Zorg,Oudere,Opinieartikel,hermes
Mening
Home / Mening / Opinie - Kritiek KBO voedt onzekerheid

Opinie - Kritiek KBO voedt onzekerheid

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Fotograaf
  OPINIE - De auteur Mariënne van Dongen-Lamers is wethouder in Veldhoven.

  In het opinieverhaal 'Gemeenten hebben Wmo van zich af georganiseerd' (ED 16 juni) krijgen de gemeenten er van Wilma Schrover, directeur van KBO- Brabant, flink van langs met de poetsdoek. Gemeenten laten hun inwoners aan hun lot over en gaan tegen de wet in, zo concludeert zij. Gelukkig heeft de Centrale Raad van Beroep nu uitspraak gedaan, aldus Schrover, waardoor gemeenten gedwongen zijn hun regelingen aan te passen.

  Ik vind het betreurenswaardig dat zij zich vanuit haar verantwoordelijkheid als bestuurder zo ongenuanceerd uitlaat en daarmee haar eigen doelgroep, de ouderen, opnieuw onzeker maakt.

  Huishoudelijke hulp
  Er zijn vanuit mijn perspectief verschillende zaken die in haar verhaal door elkaar lopen. Allereerst worstelen alle gemeenten met de huishoudelijke hulp. Dat klopt. Er zijn gemeenten die dit een algemene voorziening vinden (kortom: mensen moeten dit zelf betalen) en die worden nu gecorrigeerd. Huishoudelijke hulp hoort volgens de rechter onderdeel te zijn van de Wmo. Er zijn gemeenten die een algemene richtlijn hebben ingesteld (bijvoorbeeld iedereen maximaal 1,5 uur huishoudelijke hulp) en geen gesprek over de passendheid van die maatregel zijn aangegaan met individuele inwoners. Ook dat mag niet volgens de rechter. En er zijn gemeenten die resultaatgericht hebben ingekocht en geen poetsuren indiceren, maar uitgaan van een 'schoon huis-principe'. Dat criterium wordt door de rechter te vaag gevonden en behoeft aanscherping. Dit zijn de belangrijkste zaken uit die rechterlijke uitspraak.

  Bezuinigingen
  Diezelfde rechter houdt nergens rekening met de enorme bezuinigingen die het Rijk heeft opgelegd aan gemeenten, circa 40 procent korting op het oude budget voor huishoudelijke hulp. Daarnaast verwijst deze uitspraak naar een protocol dat het licht zag ver vóór de decentralisaties. Een realiteit waarmee gemeenten wel te maken hebben en waardoor zij op zoek moeten naar oplossingen.

  Wat Schrover ook weglaat, is dat er veel gemeenten zijn, waaronder Veldhoven, die wèl voldoen aan de uitspraak van de rechter. Wij voeren keukentafelgesprekken, bieden maatwerk, alsook de mogelijkheid voor een PGB én onafhankelijke cliëntondersteuning, onder andere door de - door de gemeente zelf gesubsidieerde! - cliëntondersteuners van de KBO. Het was mooi geweest als deze nuance ergens terug te vinden was in haar opiniestuk.

  Overschot
  Verder legt Schrover een directe relatie tussen het landelijke financiële overschot op de Wmo en de bezuiniging op de budgetten voor huishoudelijke hulp. Dat is ook onterecht. De huidige overschotten binnen het Wmo-veld zijn in de meeste gemeenten vooral ontstaan door een verminderde aanvraag voor begeleiding en dagbesteding en niet als gevolg van de bezuiniging op huishoudelijke hulp. Dit zijn binnen de Wmo heel andere 'producten'.

  Gemeenten doen als gevolg van haastig ingevoerde wetgeving niet alles meteen goed, maar er wordt door onze medewerkers met hart en verstand gewerkt om onze inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen. Jammer dat de KBO-bestuurder dit niet (h)erkent. Wij hebben nu besloten onze cliënten huishoudelijke hulp per brief te informeren over de échte stand van zaken, zodat zij op basis van feiten hun eigen mening kunnen vormen.