Volledig scherm
© Ton van de Meulenhof/fotomeulenhof

Opinie - Nieuwe kansen voor centrum van Helmond

OPINIE - Michael Rieter is raadslid en René van de Westerlo en Gerard Hurks zijn burgercommissieleden voor Helder Helmond. Zij hebben dit opinie artikel geschreven.

Het inrichten van een nieuw park op het voormalige Obragasterrein willen we niet als een historische vergissing bestempelen, maar het is op zijn zachtst gezegd wel véél te voorbarig. Hebben we in Helmond niet al een prachtig park in het centrum rondom ons monumentale kasteel? Stop dáár tijd, energie en geld in! In plaats van weer een park op te tuigen terwijl er nog heel veel achterstallig onderhoud aan ons echte stadspark moet worden verricht. Wij kunnen ons voorstellen dat dit college nog in deze raadsperiode graag iets wil doen aan het centrumperspectief. Maar forceer dat niet door even snel een nieuw park te maken.

Dat we een aantal kaders vaststellen, vindt Helder Helmond een prima zaak. Maar loop een nieuw college dat volgend jaar maart/ april 2018 aan de slag moet gaan niet voor de voeten. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.Wat betreft het kasteelpark vinden wij dat het versteende voorterrein weer teruggegeven dient te worden aan het park. Dán zijn we goed bezig! Als een Helmonder of een bezoeker aan onze stad nu of straks op zoek gaat naar een park kiest deze, logisch, voor het park bij het kasteel.Als het kasteelpark klaar is, kan bekeken worden of het huidige havenpark moet worden aangepast tot een tweede park in ons centrum.

Belangrijker is dat we ons in het kader van het centrumperspectief zorgen maken over de leegloop van onze centrumwinkels. Een nieuw park zal deze leegloop niet keren. Andere maatregelen hopelijk wel. Daar moeten we op inzetten. Even belangrijk is het om rekening te houden met mogelijke nieuwe ontwikkelingen. Uit zeer betrouwbare bron hebben wij vernomen dat de fabriek van Raymakers aan het kanaal over zo'n twee jaar komt leeg te staan. Dit gebouw, deze locatie, biedt ontzettend veel mogelijkheden voor het centrum van Helmond. Dat dient nadrukkelijk te worden meegenomen in ons centrumperspectief.

Wij stellen voor om de Helmondse gemeenschap, inwoners en anderen met een passie voor de stad te vragen om met serieuze ideeën te komen voor deze uitgelezen kans. Dát is pas een perspectief op ons centrum ontwikkelen.