article
1.6276904
OPINIE - Wim van der Meeren is voorzitter van de raad van bestuur van CZ. Hij is de schrijver van dit opinie artikel.
Opinie - Patiënt is wel gebaat bij openbaar maken tarieven van ziekenhuizen
OPINIE - Wim van der Meeren is voorzitter van de raad van bestuur van CZ. Hij is de schrijver van dit opinie artikel.
http://www.ed.nl/mening/opinie-pati%C3%ABnt-is-wel-gebaat-bij-openbaar-maken-tarieven-van-ziekenhuizen-1.6276904
2016-08-19T08:00:00+0000
http://www.ed.nl/polopoly_fs/1.6276905.1471591659!image/image-6276905.JPG
Eindhoven,Opinieartikel,hermes
Mening
Home / Mening / Opinie - Patiënt is wel gebaat bij openbaar maken tarieven van ziekenhuizen

Opinie - Patiënt is wel gebaat bij openbaar maken tarieven van ziekenhuizen

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Beschrijving
   Wat kost een kleine ingreep in het ziekenhuis? CZ publiceerde onlangs de ziekenhuistarieven tot 885 euro.
  OPINIE - Wim van der Meeren is voorzitter van de raad van bestuur van CZ. Hij is de schrijver van dit opinie artikel. 

  De publicatie van ziekenhuistarieven door CZ toont de onmacht van ziektekosten- verzekeraars, aldus de SP'ers Hans-Martin Don en Renske Leijten (ED Opinie 11 augustus). Volgens CZ-topman Van der Meeren slagen de verzekeraars er wel degelijk in de kosten te beheersen.Op aandringen van onder meer consumentenorganisaties maakte CZ onlangs de ziekenhuistarieven bekend tot 885 euro, het maximale (vrijwillige) eigen risico. Een CZ-verzekerde die voor een kleine ingreep naar het ziekenhuis moet, kan zo zien wat dat kost. Jaarlijks onderhandelen alle zorgverzekeraars apart van elkaar met elk ziekenhuis over de tarieven van zo'n 3.500 verschillende behandelingen. Een complex en tijdrovend ritueel, met voor CZ als belangrijkste inzet om voor onze verzekerden goede ziekenhuiszorg in te kopen tegen een redelijke prijs. Bij de invoering van het zorgstelsel tien jaar geleden, was het de bedoeling dat deze marktwerking tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen zou leiden tot het beter beheersen van de alsmaar stijgende zorgkosten.

  Beter beheersbaar
  In tegenstelling tot wat SP'ers Hans-Martin Don en Renske Leijten beweren, is dat ook gelukt. Sinds 2009 is de groei van de zorgkosten significant afgeremd. In de jaren 2011-2013 was die historisch gezien zelfs lager dan ooit. Kortom, de zorgkosten zijn nu veel beter beheersbaar dan voorheen. De verzekerde heeft dat de afgelopen jaren gemerkt door een relatief beperkte stijging van zijn zorgverzekeringspremie. Direct in de portemonnee voelen verzekerden het als een ziekenhuisbehandeling ten laste komt van hun eigen risico, dus bij kleine, relatief goedkope ingrepen.

  Op herhaald en indringend verzoek van onder meer de Consumentenbond heeft CZ de tarieven daarvan online gezet. Wie de prijzen van verschillende ziekenhuizen wil vergelijken, kan dat dus. Maar dat kon al lang, met een simpel telefoontje naar CZ. De enige reden om niet in één klap alle tarieven bekend te maken, was de onoverzichtelijkheid van die brij van 3.500 tarieven. Het zijn uitkomsten van dat jaarlijkse onderhandelingsritueel, waarbij het totale ziekenhuisbudget inderdaad minstens zo belangrijk is als de verschillende tarieven.

  Ik ben het dan ook roerend met Don en Leijten eens dat de nu door CZ gepubliceerde cijfers met transparantie niet veel te maken hebben. Maar er was evenmin reden om er geheimzinnig over te doen. Ook zit CZ op één lijn met Don en Leijten als zij stellen dat de meeste patiënten niet de prijs van een behandeling maar de kwaliteit het belangrijkst vinden. Precies daarom koopt CZ niet alleen in op kosten, maar ook op kwaliteit van zorg. Deskundigheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid van zorg wegen bij CZ zwaar mee. Niet voor niets was CZ in 2010 de eerste zorgverzekeraar die startte met het selectief op kwaliteit inkopen van zorg, op het gebied van borstkanker.

  Kritiek
  Opmerkelijk is echter dat CZ in het verleden door de SP juist zwaar is bekritiseerd op dit kwaliteitsbeleid. Daarmee zouden wij veel te veel op het terrein komen van de zorgverlener, van de dokter. Ofschoon Don en Leijten de schijn op zich laden van een gelegenheidsargument, ben ik blij met hun pleidooi voor meer aandacht van de zorgverzekeraars voor de kwaliteit van zorg. CZ wil niets liever dan ook de kwaliteit voor de patiënt/verzekerde inzichtelijker maken. Pas dan als die bijdraagt aan betere zorg zonder onverwachte kosten, is sprake van echte transparantie. Daar heeft CZ de medewerking van de ziekenhuizen en de steun van de politiek voor nodig. Wat dat betreft doet het deugd te constateren dat de SP getuige de kop 'Prijslijst toont onmacht CZ' ook concludeert dat het wel meevalt met de veronderstelde macht van de zorgverzekeraars. Of was dat ook een gelegenheidsargument?