article
1.6388010
OPINIE - Meine Stoker is voorzitter van het college van van bestuur van SPVOZN (Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland), waar het Het Stedelijk College Eindhoven en de Internationale School Eindhoven onder vallen. Hij heeft dit opinie artikel geschreven.
Opinie - Regio moet durven kiezen
OPINIE - Meine Stoker is voorzitter van het college van van bestuur van SPVOZN (Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland), waar het Het Stedelijk College Eindhoven en de Internationale School Eindhoven onder vallen. Hij heeft dit opinie artikel geschreven.
http://www.ed.nl/mening/opinie-regio-moet-durven-kiezen-1.6388010
2016-09-14T08:00:00+0000
http://www.ed.nl/polopoly_fs/1.4278964.1395408965!image/image-4278964.jpg
Eindhoven,Opinieartikel,hermes
Mening
Home / Mening / Opinie - Regio moet durven kiezen

Opinie - Regio moet durven kiezen

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Fotograaf
  OPINIE - Meine Stoker is voorzitter van het college van van bestuur van SPVOZN (Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland), waar het Het Stedelijk College Eindhoven en de Internationale School Eindhoven onder vallen. Hij heeft dit opinie artikel geschreven. 

  Inwoners van de gemeenten rond Eindhoven moeten niet het gevoel krijgen tweederangs burgers te zijn. Als betrokken inwoner van Brainport heb ik met bezorgde verbazing het eindrapport Adviescommissie Bestuurlijke Toekomst Nuenen c.a. gelezen. Hierin lijkt men een middenweg te zoeken in een speelveld waarin uiteindelijk alleen links of rechts mogelijk is. Vanuit een bestuurlijk-politieke gedachte lijkt het een basis te leggen voor enerzijds de uitdagingen die relatief kleinere gemeenten rond Eindhoven ervaren en Nuenen c.a. daarbij in het bijzonder, terwijl anderzijds aan de ambities van vooral Eindhoven tegemoet wordt gekomen. Echter, zoals de commissie zelf ook al stelt, een van de potentiële zwakheden in dit advies is de democratische legitimatie.

  Zoals ED hoofd opinie Chris Paulussen en anderen al signaleren zal het een schier onmogelijke opdracht worden om dit aspect te verankeren in een toekomstige uitwerking van dit advies. Het is niet te verwachten dat de gemeenten rond Eindhoven bevoegdheden afstaan aan de gemeente Eindhoven zonder goede democratische waarborgen.

  Hoe kan het gevoel van tweederangs burger voor de gemeenten rond Eindhoven worden voorkomen wanneer de gemeenteraad van Eindhoven de bevoegdheid krijgt op belangrijke dossiers beslissingen te nemen zonder een voldragen democratisch proces waar deze burgers deel van uitmaken? Gaat de gemeente Eindhoven dan in het kader van de regionale mobiliteit als beoogde bestuursautoriteit beslissingen nemen over bijvoorbeeld een verdere uitbreiding van Eindhoven Airport? In deze vorm zullen de omliggende gemeenten denkelijk nooit instemmen met zo'n constructie.

  Op deze manier gaat het advies zorgen voor een heilloze onderhandelingsweg voor gemeenten, provincie en rijk, waarbij aan het eind provincie respectievelijk rijk zullen ingrijpen. Veel tijd zal dan verloren zijn gegaan en veel onvrede bij diverse partijen zal het resultaat zijn, terwijl dat nu juist is wat we hier niet kunnen gebruiken. Als we zien hoe snel de technologiebedrijven zich de laatste jaren ontwikkelen met grote gevolgen voor deze regio, dan moeten we er alles aan doen om te voorkomen dat straks het bestuurlijke aspect dé knelpuntsfactor voor deze regio wordt.

  De dynamische omgeving waarin wij leven eist van ons dat wij voortvarend door deze zure bestuurlijke appel heen bijten en niet blijven hangen in vormen van gemeentelijk en provinciaal machtsdenken. Vanwege het belang van de inwoners van onze regio mag je daarbij juist van politici verwachten dat zij vooruitkijken en over hun eigen schaduw heen kunnen springen. Daarom hier een pleidooi om, hoe pijnlijk dit ook mag zijn, of links of rechts om te gaan. Links, door een plan te maken waarbij de gemeenten op termijn opgaan in de gemeente Eindhoven. Rechts, door de stadsregio Eindhoven een status als bestuursautoriteit te geven waardoor deze over de in het eindrapport genoemde belangrijke onderwerpen kan besluiten. Hoe ver de laatstgenoemde mogelijkheden ook uit elkaar mogen liggen, beide hebben het in zich een hoger democratisch gehalte en meer draagvlak te bereiken dan het advies uit het eindrapport. Niet 'De wil tot verschil' – zoals de titel van het eindrapport luidt – maar juist 'de wil tot samenwerken' zou het motto van de regio moeten zijn om daadkrachtig tot een oplossing te komen.