article
1.6203525
OPINIE - L. de Brouwer en B. Verbeek zijn respectievelijk voorzitter en secretaris van de Vereniging Groen Heem Valkenswaard. P. de Louw en J. Braken zijn omwonenden van het Eurocircuit. Zij hebben deze opinie bijdrage geschreven.
Opinie - Velerlei overlast van stort en circuit
OPINIE - L. de Brouwer en B. Verbeek zijn respectievelijk voorzitter en secretaris van de Vereniging Groen Heem Valkenswaard. P. de Louw en J. Braken zijn omwonenden van het Eurocircuit. Zij hebben deze opinie bijdrage geschreven.
http://www.ed.nl/mening/opinie-velerlei-overlast-van-stort-en-circuit-1.6203525
2016-07-19T08:35:00+0000
http://www.ed.nl/polopoly_fs/1.6203526.1479987510!image/image-6203526.JPG
Valkenswaard,Opinieartikel,hermes
Mening
Home / Mening / Opinie - Velerlei overlast van stort en circuit

Opinie - Velerlei overlast van stort en circuit

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Fotograaf
  OPINIE - L. de Brouwer en B. Verbeek zijn respectievelijk voorzitter en secretaris van de Vereniging Groen Heem Valkenswaard. P. de Louw en J. Braken zijn omwonenden van het Eurocircuit. Zij hebben deze opinie bijdrage geschreven. 

  In de gemeenteraad van Valkenswaard was recent aandacht voor de voormalige vuilstort aan de Victoriedijk. In het verleden was er veelvuldig sprake van illegale lozing van chemisch afval. Uit gezaghebbende onderzoeksrapporten opgesteld in opdracht van zowel de gemeente als de provincie (periode van 1985-2010) blijkt dat er sprake kan zijn van risico's voor zowel de mens als voor milieu en natuur.

  Zo is de kwaliteit van de deklaag onvoldoende, het deel van de voormalige vuilstort waar de crossbaan van het Eurocircuit nu overheen gaat is niet onderzocht en zou er sprake zijn van verontreiniging van het grondwater. Dat water verplaatst zich in noordelijke richting naar het Natura2000-gebied waar de Westparallel/ N69 gepland is. Er zijn ook mogelijk ecologische risico's. Wat zal het effect zijn als het vervuilde water zich verspreidt onder invloed van zwaar vrachtverkeer dat over de N69 gaat denderen?

  Wij onderschrijven dan ook volledig datgene dat de fractie H&G naar voren bracht bij de raadsvergadering. Het is noodzakelijk dat er absolute duidelijkheid komt over mogelijke risico's. De inwoners van Valkenswaard, met name die van Dommelen, krijgen er naast de overlast van de N69 ook nog eens het toenemende lawaai van het Eurocircuit en andere evenementen bij. Is dat wat men noemt 'comfortabel wonen' in het buitengebied, in de natuur voor de bewoners van de nieuwe wijk Lage Heide?

  Nu al wordt men bijna dagelijks geconfronteerd met lawaai van het Eurocircuit (volgens de geldende milieuvergunning uit 1993 slechts 8 uur per week toegestaan). Er zijn steeds meer wedstrijden in de weekeinden, ook meerdaagse, waarbij er niet alleen sprake is van lawaai door de crossers, maar ook door omroepinstallaties en muziek tijdens feestavonden tot in de late uurtjes.

  Toegestane openingstijden worden structureel overschreden, er wordt illegaal gekampeerd. En de gemeente gedoogt dit. Er is niet of nauwelijks sprake van handhaving. Aan klachten van omwonenden heeft men lak. Zijn het louter economische motieven? De omwonenden zijn de overlast van het Eurocircuit meer dan beu.

  En wat te denken van de gevolgen voor de luchtkwaliteit van de stikstoftoename in de Natura2000-gebieden, waaronder de Malpie?

  Niet alleen zal de luchtkwaliteit verder verslechteren en zal de stikstof-ellende in natuurgebieden verergeren. Hoe serieus neemt men internationale afspraken om de CO2-uitstoot te verminderen? Het beleid van de gemeente Valkenswaard ten aanzien van het Eurocircuit sluit er in het geheel niet bij aan, werkt zelfs averechts. Illustratief is ook het artikel in het ED van 24 juni 2016 over de maatregelen van de provincie in het kader van terugdringen van stikstofuitstoot in natuurgebieden.