article
1.5543699
MENING - Hans de Man woont in de Eindhovense wijk Meerhoven.
Opinie - Verkeersellende in Meerhoven
MENING - Hans de Man woont in de Eindhovense wijk Meerhoven.
http://www.ed.nl/mening/opinie-verkeersellende-in-meerhoven-1.5543699
2015-12-15T09:00:00+0000
http://www.ed.nl/polopoly_fs/1.5543700.1450169222!image/image-5543700.JPG
Eindhoven,Opinieartikel,Verkeer en vervoer,hermes
Mening
Home / Mening / Opinie - Verkeersellende in Meerhoven

Opinie - Verkeersellende in Meerhoven

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Beschrijving
   Een drukke avondspits bij Airport.
   Fotograaf

  MENING - Hans de Man woont in de Eindhovense wijk Meerhoven.

   

  Sluipverkeer dreigt nog verder te zullen toenemen door ontwikkeling van Brainport Industries Campus.

  Hard rijden
  In Meerhoven fietsen kinderen. Die moeten bij kruispunten goed uitkijken voor hardrijdende auto's van doorgaand verkeer dat niks in de wijk te zoeken heeft. Dit beeld van kinderen in de woonwijk in combinatie met dat doorgaande verkeer is ongewenst. Een beeld dat de gemeente en de politiek van Eindhoven willens en wetens laten ontstaan en verergeren. Want voorbeelden genoeg van fouten bij ruimtelijke ontwikkelingen.

  Zie het verkeerskundig gedrocht Flight Forum. Of de autoluwe woonwijk Meerhoven die door het ontbreken van de rondweg Meerhoven – wel opgenomen in het Masterplan Meerhoven – niet autoluw is. Deze keer ervaar ik fouten bij het Ontwerpbestemmingsplan BIC (Brainport Industries Campus) fase 1 met grote gevolgen. De tijd? Het is nu vijf voor twaalf...

  BIC fase 1 is een plan voor een nieuw bedrijventerrein zonder dat de wegen rondom de ontwikkeling zijn afgestemd op het verwerken van de extra hoeveelheid verkeer die de bedrijven genereren. Terwijl de verkeerssituatie rondom GDC (Goederen Distributie Centrum) Acht en het Flight Forum met de aansluiting op de Randweg Eindhoven (N2) al ronduit slecht is. En nieuwe distributiebedrijven in de directe omgeving worden ontwikkeld. Weer meer verkeer bovenop de huidige overbelaste situatie. En de hoeveelheid verkeer van en naar Eindhoven Airport blijft ook maar toenemen. Hier ligt een grote opgave voor de gemeente. Een opgave die ook bij het bestemmingsplan van GDC Noord buiten beschouwing is gelaten. Onvoltooid verleden tijd...

  Afgesloten
  En wat doet de gemeente Eindhoven? Bij BIC fase 1 komt geen verbeterde infrastructuur, maar wel wordt de Landsard voor doorgaand verkeer afgesloten. De 6.000 motorvoertuigen die daar nu per dag rijden, moeten via een andere route van en naar Eindhoven Airport en omgeving rijden. Terwijl die andere routes al overbelast zijn! Gevolg? De files worden langer. Zowel qua afstand als qua tijd. Op Flight Forum, de Luchthavenweg, de Spottersweg, de Oirschotsedijk en op de Anthony Fokkerweg. Gevolg? Nog meer sluipverkeer door de woonwijken. Niet alleen in Meerhoven (Zandstrand/Bosrand). Ik verwacht dat ook in Veldhoven (Meerhovendreef), in andere delen van Eindhoven (Strijp-Achtseweg-zuid en Woensel-Boschdijk), in Best (Batadorp) en in Oirschot (Moorland).

  De oplossing is simpel. De ontwikkeling van bedrijventerrein BIC kan niet eerder plaatsvinden dan dat de zogenaamde Challengevariant (nieuwe verkeersontsluiting bij Eindhoven Airport) op juiste wijze is gerealiseerd. Dan is overal sprake van een goede bereikbaarheid en rijdt het doorgaande verkeer over de meest veilige wegen. Dan is de hoeveelheid doorgaand verkeer door woonwijken minimaal en is overal het maximaal haalbare bereikt op het vlak van een goed woon- en leefklimaat. Pas dan is sprake van 'goede ruimtelijke ordening'. En voldoet de gemeente aan haar wettelijke taak als wegbeheerder. Eerst de Challengevariant en na die tijd het vervolg.

  Ontwikkeling mogelijk
  Maar 'op basis van de MER (milieu-effectrapportage) is de conclusie getrokken dat de ontwikkeling mogelijk is', luidt het antwoord van de gemeente in de Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen. Een antwoord op een zienswijze van onder andere de Henri van Abbestichting ten aanzien van de problematiek op de Anthony Fokkerweg. Ja, dat klopt. Maar in de MER wordt het uitgangspunt gehanteerd dat de Challengevariant zal zijn gerealiseerd. Wordt het niet eens tijd om te stoppen met elkaar voor de gek te houden?

  Ik wens de politiek veel wijsheid toe in het besluitvormingstraject. Dat de gemeente oog heeft voor de verkeerssituatie en het woon- en leefklimaat. En de kinderen in de woonwijken veilig over straat kunnen fietsen. En dat is maar op één juiste manier te bereiken: afzien van BIC op deze plek of eerst de Challengevariant realiseren en daarna BIC ontwikkelen. En als het even kan vervolgens nog meedenken om de verkeerssituatie in Meerhoven te verbeteren. Want oh-wee als Park- Forum ontwikkeld gaat worden en de Anthony Fokkerweg staat nog vast.