article
1.6456333
OPINIE - De auteur Jan van Kemenade is steunfractielid van Samenwerkend Veldhoven.
Opinie - Verkiezingstaal over zwembad
OPINIE - De auteur Jan van Kemenade is steunfractielid van Samenwerkend Veldhoven.
http://www.ed.nl/mening/opinie-verkiezingstaal-over-zwembad-1.6456333
2016-09-28T08:00:00+0000
http://www.ed.nl/polopoly_fs/1.4110424.1430118373!image/image-4110424.JPG
Veldhoven,Gemeenteraad,Opinieartikel,hermes
Mening
Home / Mening / Opinie - Verkiezingstaal over zwembad

Opinie - Verkiezingstaal over zwembad

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Beschrijving
   Zwembad Den Ekkerman in Veldhoven.
   Fotograaf
  OPINIE - De auteur Jan van Kemenade is steunfractielid van Samenwerkend Veldhoven.

  Hoewel de verkiezingen voor de gemeenteraad pas in maart 2018 zijn, werpen ze hun schaduw al vooruit. Het debat verplaatst zich van de Veldhovense gemeenteraad naar het ED. Onderwerp: de sluiting van zwembad Den Ekkerman.

  Zeker na de manifestatie op het Meiveld is duidelijk dat een groot deel van de Veldhovense inwoners het bad wil behouden. Pijnpunt vormt de financiering. In het huidige voorstel een slordige 500.000 euro per jaar. Een aantal partijen wilde die prijs niet rechtstreeks, in de vorm van een OZB-verhoging, bij de burger neerleggen.

  Met alleen een oproep om tot een alternatieve oplossing te komen, zoals de VVD doet, ben je er niet. Tenzij een externe partij bereid gevonden wordt om er geld in te steken, zal het uit de lengte of de breedte van de gemeentebegroting moeten komen. En dus gaat volgens Samenwerkend Veldhoven het behoud van het zwembad ten koste van een andere voorziening en betaalt de burger op een andere manier de prijs voor het zwembad. De opmerking van Gerard Jonkers van GBV (ED 26 september) dat er nauwelijks bezuinigingsmogelijkheden gevonden zijn in de kerntakendiscussie is maar het halve verhaal. Heel weinig partijen durfden een echte keuze te maken, met als gevolg dat er van een beoogde structurele bezuiniging van 4 ton slechts een schamele 2.000 euro ingeboekt kon worden. De grootste misser was dat het zwembad in de hele discussie niet werd meegenomen. Met dat verstoppertje spelen kwam de gemeenteraad in de vergadering van september niet weg. Het voorstel voorgelegd aan de raad was eenvoudig: een zwembad met een OZB-verhoging of geen zwembad. En onder verwijzing naar de belofte aan de kiezer dat er geen OZB-verhoging zou komen viel de bijl voor het zwembad.

  Wij zijn niet blij met het ingenomen standpunt. Wij vinden het zwembad een voorziening die het waard is om in stand te houden. En wij vinden dat we dat desnoods via de OZB moeten bekostigen. En ook wij staan open voor alternatieven. Maar dan wel in een transparante discussie op de plek waar deze hoort, in de raadszaal. Laten we de verkiezingsretoriek via de krant nog een jaartje bewaren.