article
1.6230773
OPINIE - Marienne van Dongen is wethouder in Veldhoven. Ze schreef deze brief namens het volledige college van B en W.
Opinie - Vertrouwen in integratie statushouders Veldhoven
OPINIE - Marienne van Dongen is wethouder in Veldhoven. Ze schreef deze brief namens het volledige college van B en W.
http://www.ed.nl/mening/opinie-vertrouwen-in-integratie-statushouders-veldhoven-1.6230773
2016-07-30T08:47:35+0000
http://www.ed.nl/polopoly_fs/1.5425980.1472764773!image/image-5425980.JPG
Veldhoven,Opinieartikel,hermes
Mening
Home / Mening / Opinie - Vertrouwen in integratie statushouders Veldhoven

Opinie - Vertrouwen in integratie statushouders Veldhoven

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Fotograaf
  OPINIE - Marienne van Dongen is wethouder in Veldhoven. Ze schreef deze brief namens het volledige college van B en W.

  In Veldhoven ontwikkelen we plannen om extra woonruimte voor sociale huur toe te voegen, omdat we een tekort hebben. Het tekort, met jarenlange wachttijd tot gevolg, is te verklaren door de crisis, waardoor er minder woningbouw was, en door het toenemend aantal eenpersoonshuishoudens. Daarbij komt een groeiende opgave voor de huisvesting van mensen met een verblijfsvergunning (statushouders). Met name voor deze doelgroep, die gebruikmaakt van sociale huur, is het belangrijk dat zij goed integreren.

  De sociale huurwoningen zijn op dit moment in bepaalde wijken meer vertegenwoordigd dan in andere wijken. Onder andere om de integratie goed te laten verlopen, vinden we juist spreiding van deze woningen belangrijk. Natuurlijk is er op iedere mogelijke locatie wel iets aan te merken, maar er moet nu iets gebeuren. De afgelopen weken hebben wij samen met collega's veel omwonenden gesproken van de locaties waar woonunits gepland zijn of waar we panden inzetten voor de huisvesting van mensen met een urgentie, onder wie statushouders.

  Uiteraard weten wij dat datgene wat we als gemeente doen niet altijd positief ontvangen wordt (en dan drukken we ons voorzichtig uit). De lijst met bezwaren lijkt eindeloos. De communicatie, het proces en de inhoud: werkelijk alles aan dit plan was slecht, aldus een deel van de aanwezige omwonenden.

  We kunnen ons de zorgen voorstellen. Daarmee willen we oprecht omgaan en dat is bijvoorbeeld ook waarom we minder woonunits per locatie plaatsen. Tegelijk hebben wij ook hier in Veldhoven de opgave om statushouders te huisvesten. Wij zijn ervoor verantwoordelijk om samen met woningcorporaties, wijkplatforms, het lokale welzijnsveld en vooral ook samen met de inwoners deze mensen een nieuw thuis te bieden. Een plan te maken om te kijken hoe we hen het best kunnen ondersteunen en deze mensen zo snel mogelijk naar onderwijs, werk, stages of vrijwilligerswerk kunnen leiden. Dat zijn namelijk de beste routes naar integratie.

  Boetes
  Wat als we het niet doen? Dan worden er – zo is nu het plan van het Rijk – boetes opgelegd van ruim 1800 euro per maand per statushouder die in Veldhoven niet geplaatst wordt. Dat is gemeenschapsgeld. Daarnaast creëren we daarmee zélf de onmogelijkheid voor deze mensen om te integreren. We zetten ze apart in een azc of elders en plaatsen ze buiten onze gemeenschap. En deze vorm van segregatie werkt problemen in de hand.

  Problemen voorkom je juist door deze mensen snel aan het werk te helpen en ze uit de bijstand te halen. Ook is het belangrijk hen te leren 'hoe het hier werkt'. Met een goede integratie voorkom je uitsluiting en ook verveling, wat weer andere negatieve effecten kan hebben.

  Zetten we ons hier niet voor in, dan gaat het misschien inderdaad mis en roepen we zélf over ons af wat een deel van onze inwoners nu vreest. Wij gaan ons best doen dat te voorkomen. En dan komt het vertrouwen dat ik al eerder uitsprak in de krant in beeld: wij, en dan spreek ik namens het hele college, hebben er vertrouwen in dat wij met bijna 45.000 Veldhovenaren samen ruim honderd mensen met een verblijfsvergunning kunnen opvangen in Veldhoven. En dat is gebaseerd op ervaringen vanuit het verleden. Er wonen al veel statushouders in Veldhoven en dat verloopt lang niet slecht. Dat stelt ons gerust. Hebben al deze mensen werk en spreken ze al vloeiend onze taal? Nee, zeker niet, maar juist dáár willen we op in zetten, zodat ze zo snel mogelijk geen statushouder meer heten, maar Veldhovenaar. Dat ze niet alleen onze steun ontvangen, maar ook kunnen gaan bijdragen. Dat vraagt veel van hen, maar ook zeker iets van ons!