article
1.1629794
Het Philips Pensioenfonds houdt verkiezingen voor een nieuw bestuur (college van beheer). Tot 15 juni mogen Philipsgepensioneerden hun stem uitbrengen. Vanuit FNV Bondgenoten doen we ook mee.
Philips zit de vakbond dwars bij Pensioenfonds
Het Philips Pensioenfonds houdt verkiezingen voor een nieuw bestuur (college van beheer). Tot 15 juni mogen Philipsgepensioneerden hun stem uitbrengen. Vanuit FNV Bondgenoten doen we ook mee.
http://www.ed.nl/mening/philips-zit-de-vakbond-dwars-bij-pensioenfonds-1.1629794
2012-05-18T00:39:49+0000
http://www.ed.nl/polopoly_fs/1.1629795.1349970481!image/image-1629795.JPG
Opinie ED
Mening
Home / Mening / Philips zit de vakbond dwars bij Pensioenfonds

Philips zit de vakbond dwars bij Pensioenfonds

Foto's
1
  • Afbeelding
   Beschrijving
   Harry Hendriks, bestuursvoorzitter van het Philips Pensioenfonds.
  Het Philips Pensioenfonds houdt verkiezingen voor een nieuw bestuur (college van beheer). Tot 15 juni mogen Philipsgepensioneerden hun stem uitbrengen. Vanuit FNV Bondgenoten doen we ook mee.  Bij verkiezingen hoort eerlijk spel. Zeker bij Philips zou je verwachten dat alle organisaties die meedoen een gelijk speelveld hebben. Helaas, de werkelijkheid is anders. De dekkingsgraad van het Philips Pensioenfonds is fors gedaald. Daardoor kunnen de pensioenen niet meer worden aangepast aan de inflatie. Dit is niet alleen bij het Philips Pensioenfonds het geval. Maar wat de situatie bijzonder maakt, zijn de miljoenenverliezen bij de vastgoedfraude en dat Philips in het verleden zo'n anderhalf miljard heeft onttrokken aan het fonds. Volgens toenmalige berekeningen zat er te veel geld in kas. En, geen nood, Philips zou wel weer bijstorten als ooit sprake zou zijn van een tekort.

  De voorzitter van het college van beheer, Harry Hendriks, is van mening dat Philips niets aan de lage dekkingsgraad kan doen. Ook al heeft het concern een ongekende hoeveelheid liquide middelen (kasgeld). Oh ja, Philips heeft wel miljarden besteed aan het inkopen van aandelen en het uitkeren van dividend. De gepensioneerden leveren intussen koopkracht in.

  Van Hendriks verwacht je niet anders. Hij is ten slotte door Philips aangesteld om extra uitgaven voor de gepensioneerden zoveel mogelijk te voorkomen. Maar van de vertegenwoordigers van de gepensioneerden in datzelfde college zou je anders verwachten. Die vertegenwoordigers zijn nu nog allemaal afkomstig uit de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG). Daar zou niets op tegen zijn, ware het niet dat deze federatie zeer nauwe banden heeft met Philips en van Philips ook financiële ondersteuning krijgt. Nu komt de aap uit de mouw. Bij de voorgaande verkiezingen heeft de FPVG van Philips ruimhartig de mogelijkheid gekregen alle gepensioneerden op te roepen op haar kandidaten te stemmen. Dat gebeurde in de informatiekrant van Philips Myshop, die aan alle gepensioneerden wordt toegezonden. Een verzoek van FNV Bondgenoten ook hiervan gebruik te mogen maken werd botweg geweigerd.

  In de aanloop naar de huidige verkiezing heeft FNV Bondgenoten opnieuw gevraagd om, tegen dezelfde voorwaarden als andere belangenorganisaties, gebruik te mogen maken van de mogelijkheid op te roepen op haar kandidaten te stemmen. Nadat de directie van Philips Myshop dit simpelweg weigerde, heeft FNV Bondgenoten het hogerop gezocht. En wel bij de directeur van de Nederlandse Philips Bedrijven. Laat dat nu toevallig eind vorig jaar nog Harry Hendriks zijn geweest. Dezelfde die nu nog voorzitter is van het college van beheer van het Philips Pensioenfonds! Ook Hendriks vond het niet nodig om FNV Bondgenoten in staat te stellen van deze informatiemogelijkheid gebruik te maken.

  Wie schetst onze verbazing toen afgelopen week de nieuwsbrief van Philips Myshop bij gepensioneerden in de brievenbus belandde. Met als bijlage een wel zeer uitgebreid verhaal van de FPVG, waarin gepensioneerden vooral werden opgeroepen om niet op de vakbonden te stemmen. Die zouden de belangen van de gepensioneerden niet goed kunnen behartigen, omdat ze ook rekening moeten houden met de werkenden. Wat een onzin! Bij het Philips Pensioenfonds zijn de belangen van de gepensioneerden én de werkenden exact gelijk. Samen optrekken zou veel verstandiger zijn.

  Zou Hendriks bang zijn voor FNV Bondgenoten? Hij gaat er blijkbaar van uit dat ook de toekomstige vertegenwoordigers van de FPVG het Philips niet al te moeilijk zullen maken voor wat betreft de terugbetaling van de anderhalf miljard en de schade uit de Vastgoedaffaire! Zou Hendriks zich daarom tot dit soort slimmigheidjes hebben verlaagd? Gelukkig hebben de gepensioneerden bij de verkiezingen het laatste woord.


  Willem Banning is bestuurder van FNV Bondgenoten.