article
1.6459510
BEST - De organisaties WBO (Welzijn Best Oirschot), het Ster College en CultuurSpoor hebben woensdagmiddag een convenant ondertekend om inburgeringscursussen in Best te houden. De eerste informatiebijeenkomst heeft eind augustus plaatsgevonden.
Inburgering kan voortaan in Best
BEST - De organisaties WBO (Welzijn Best Oirschot), het Ster College en CultuurSpoor hebben woensdagmiddag een convenant ondertekend om inburgeringscursussen in Best te houden. De eerste informatiebijeenkomst heeft eind augustus plaatsgevonden.
http://www.ed.nl/regio/best-e-o/best/inburgering-kan-voortaan-in-best-1.6459510
2016-09-28T16:26:00+0000
http://www.ed.nl/polopoly_fs/1.5212904.1443133499!image/image-5212904.jpg
Best,Asiel,Migratie,Vluchteling,hermes
Best
Home / Regio / Best e.o. / Best / Inburgering kan voortaan in Best

Inburgering kan voortaan in Best

Foto's
1
Reacties
Reageer
    BEST - De organisaties WBO (Welzijn Best Oirschot), het Ster College en CultuurSpoor hebben woensdagmiddag een convenant ondertekend om inburgeringscursussen in Best te houden. De eerste informatiebijeenkomst heeft eind augustus plaatsgevonden.

    Daar zijn veertig mensen op afgekomen, 21 hebben zich ook daadwerkelijk ingeschreven. De initiatiefnemers verwachten dat het aantal groeit, maar rollen de cursus langzaam uit.

    "We hebben ons tot nu toe beperkt tot de Syriërs in onze gemeenschap, maar er is ook een grote groep Eritreërs in Best", vertelt Ronald van Litsenburg van WBO. De organisatie is verantwoordelijk voor de maatschappelijke begeleiding van de statushouders in Best.

    Best moet de komende tijd een groot aantal vluchtelingen met een verblijfstatus opvangen. In 2018 moet de gemeente naar schatting - het aantal fluctueert - 162 statushouders huisvesten. Reden om deze mensen niet langer naar Eindhoven te sturen voor de verplichte inburgeringscursus. Van Litsenburg: "Als ze in Best les krijgen, voelen ze zich beter thuis. Dat zorgt voor lokale verankering."

    CultuurSpoor Best stelt lokalen ter beschikking, Ster College verzorgt de lessen. In de bibliotheek komt daarnaast een open leercentrum met zes pc's waar de statushouders hun lees-, les- en toetsmateriaal kunnen oefenen.