article
1.6347666
HEEZE-LEENDE - De gemeenteraad van Heeze-Leende worstelt nu al met de mogelijke verplaatsing van de AH-supermarkt in Heeze naar de locatie ZuidZorg/voormalige brandweerkazerne.
Nu al discussie over mogelijke verhuizing Albert Heijn in Heeze
HEEZE-LEENDE - De gemeenteraad van Heeze-Leende worstelt nu al met de mogelijke verplaatsing van de AH-supermarkt in Heeze naar de locatie ZuidZorg/voormalige brandweerkazerne.
http://www.ed.nl/regio/cranendonck-e-o/heeze-leende/nu-al-discussie-over-mogelijke-verhuizing-albert-heijn-in-heeze-1.6347666
2016-09-06T08:12:00+0000
http://www.ed.nl/polopoly_fs/1.5461652.1448013257!image/image-5461652.JPG
Heeze-Leende,Detailhandel,Ondernemer,Economie,hermes
Heeze-Leende
Home / Regio / Cranendonck e.o. / Heeze-Leende / Nu al discussie over mogelijke verhuizing Albert Heijn in Heeze

Nu al discussie over mogelijke verhuizing Albert Heijn in Heeze

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Beschrijving
   De Albert Heijn in Heeze.
   Fotograaf
  HEEZE-LEENDE - De gemeenteraad van Heeze-Leende worstelt nu al met de mogelijke verplaatsing van de AH-supermarkt in Heeze naar de locatie ZuidZorg/voormalige brandweerkazerne.

  Vier van de zeven fracties vinden dat B en W de kaders voor een voorbereidend onderzoek te onduidelijk hebben geformuleerd.

  Evenementen
  Eigenlijk hoefden de raadsfracties zich maandagavond alleen maar uit te spreken over de 75.000 euro die B en W vroegen voor het uitvoeren van verkennende onderzoeken. De toon werd echter al snel gezet door een zestal insprekers die ernstige bezwaren hadden tegen een verplaatsing van de AH naar het gemeentehuisplein.

  Ook de vertegenwoordigers van de Brabantsedag en de naastgelegen basissschool Dirk Hezius kwamen aan het woord. Bestuurslid Cees van Arendonk van de Brabantsedag achtte de kans klein dat het evenement nog in de gemeentehuistuin gehouden kan worden als de supermarkt zich daar vestigt. Locatiedirecteur Guido Spierts van basisschool Dirk Hezius liet weten zijn eerder ingebrachte bezwaren, over de nieuwe verkeerssituatie rond de school, onvoldoende te herkennen in de gemeentelijke stukken.

  Behoefte aan volwaardige supermarkt
  Namens AH-uitbater Joris Boonaerts sprak zijn woordvoerder Hein Simons. Hij was op de hoogte van de bezwaren, maar constateerde ook dat er in Heeze behoefte was aan een volwaardige supermarkt. Op de huidige plek, op de hoek Kapelstraat/Vullinghspark, zijn daarvoor volgens hem onvoldoende mogelijkheden.

  De fractievertegenwoordigers van D66 en LHL vroegen hem wie de locatie naast het gemeentehuis aangeboden had. Na enige versluierende opmerkingen van Simons verduidelijkte wethouder Frans Cuypers (VVD) dat ZuidZorg met het idee gekomen was.

  De wethouder verzekerde de sceptische fracties van D66, PvOJ, ABHL en coalitiegenoot PvdA ervan dat hij tijdens de volgende raadsvergadering op 12 september met meer gedetailleerde uitgangspunten voor het onderzoek zou komen. Zelfs het plan voor de verkennende onderzoeken wordt zeer kritisch bezien