article
1.5486836
DEURNE - Waterstofsulfide is geen lekker goedje. Het zwavelhoudende gas zorgt bij blootstelling aan zeer kleine hoeveelheden al voor hoofdpijn, misselijkheid en oogirritatie.
Analyse: te lakse houding over risico's grondwater
DEURNE - Waterstofsulfide is geen lekker goedje. Het zwavelhoudende gas zorgt bij blootstelling aan zeer kleine hoeveelheden al voor hoofdpijn, misselijkheid en oogirritatie.
http://www.ed.nl/regio/deurne-e-o/deurne/analyse-te-lakse-houding-over-risico-s-grondwater-1.5486836
2015-11-28T10:48:00+0000
http://www.ed.nl/polopoly_fs/1.4230248.1395132449!image/image-4230248.jpg
Deurne,Gevaarlijke stof,Water,Bodem,hermes
Deurne
Home / Regio / Deurne e.o. / Deurne / Analyse: te lakse houding over risico's grondwater

Analyse: te lakse houding over risico's grondwater

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Fotograaf
  DEURNE - Waterstofsulfide is geen lekker goedje. Het zwavelhoudende gas zorgt bij blootstelling aan zeer kleine hoeveelheden al voor hoofdpijn, misselijkheid en oogirritatie.

  Iets grotere gehaltes kunnen leiden tot onherstelbare gezondheidsschade aan onder meer ogen en luchtwegen. Nog grotere concentraties kunnen dodelijk zijn. Waterstofsulfide (H2S) kan onder meer vrijkomen via opgepompt grondwater. Toen eind 2012 bij een waterspeelplaats in het Zandbos bij Deurne een kind onwel werd, volgden onderzoeken naar de bodemsamenstelling, de waterhuishouding en de risico's bij ontgassing. Het voorlopige sluitstuk is een TNO-rapport, dat eerder deze week openbaar werd en waarop ook door de GGD nadere toelichting werd gegeven. Nieuw onderzoek komt er vooralsnog niet, ondanks een duidelijk advies van TNO.

  Het kennisinstituut keek Brabant-breed naar de zaak, maar focuste op Deurne. Het trof daar waardes aan die bij uitzonderlijke weersomstandigheden (met name windstilte) gevaarlijk kunnen zijn voor mens en dier. Latere metingen bij een drinkput voor vee in Neerkant waren extra alarmerend. De waardes waren nog eens viermaal zo hoog, ze werden gemeten bij normale weersomstandigheden (wel wind) én de bevindingen sloten niet aan bij de conclusies tot dan toe.

  Een paar dingen zijn opvallend. Allereerst: de samenvatting die de provincie (de opdrachtgever van het TNO-onderzoek) woensdag naar buiten bracht, dekt niet de lading van het rapport. 'Neerkant' laat zien dat zelfs blootstelling aan levensbedreigende concentraties waterstofsulfide niet is uit te sluiten. Zeker omdat waardes mogelijk zijn waarbij het gas niet meer te ruiken is (de bekende rotte-eierenlucht) en mensen zich dus niet bewust zijn van het gevaar. TNO noemt nader onderzoek 'relevant'.

  Dan: in het rapport staat dat de verschillen zelfs op lokaal niveau groot zouden kunnen zijn. En dat de exacte waardes H2S waaraan mens en dier mogelijk kunnen worden blootgesteld, lastig te voorspellen zijn, in zo'n beetje alle situaties waarin contact met grondwater kan optreden (beregening, bronbemaling, het vullen van een zwembad, grondwater in kruipruimtes van woningen).

  Gezien dit alles moeten de Brabantse overheden burgers actief en zo snel mogelijk informeren over mogelijk gevaar van contact met grondwater. Op zijn minst. Ja, het gaat waarschijnlijk om uitzonderlijke situaties, maar daar tegenover staan de aanwezigheid van sulfaat (voedingsbron voor H2S) in bijna heel Brabant, de vele onduidelijkheden en de mogelijk verstrekkende gevolgen van blootstelling aan waterstofsulfide.