article
1.2187697
EINDHOVEN/DEN HAAG - Het kabinet wil twintig miljoen euro uittrekken voor verbetering van de spoorlijn Eindhoven – Aken. Een kamermeerderheid schaarde zich gisteren achter een initiatiefvoorstel hiertoe, dat was ingediend door CDA en ChristenUnie.
20 miljoen voor snellere trein Aken
EINDHOVEN/DEN HAAG - Het kabinet wil twintig miljoen euro uittrekken voor verbetering van de spoorlijn Eindhoven – Aken. Een kamermeerderheid schaarde zich gisteren achter een initiatiefvoorstel hiertoe, dat was ingediend door CDA en ChristenUnie.
http://www.ed.nl/regio/eindhoven/20-miljoen-voor-snellere-trein-aken-1.2187697
2009-09-04T00:40:15+0000
http://www.ed.nl/polopoly_fs/1.5584455.1451487080!image/image-5584455.jpg
Eindhoven,Regio,ED VP sampro batch
Eindhoven
Home / Regio / Eindhoven / 20 miljoen voor snellere trein Aken

20 miljoen voor snellere trein Aken

  • Afbeelding
   Fotograaf
  EINDHOVEN/DEN HAAG - Het kabinet wil twintig miljoen euro uittrekken voor verbetering van de spoorlijn Eindhoven – Aken. Een kamermeerderheid schaarde zich gisteren achter een initiatiefvoorstel hiertoe, dat was ingediend door CDA en ChristenUnie.  Onder meer door technische aanpassingen van het spoor in Duitsland en Nederland en nieuwe infrastructuur moet de reistijd tussen beide steden met een klein half uur worden bekort. In Duitsland wordt aangehaakt op de hogesnelheidslijn. "Een enorme verbetering", zegt CDA-kamerlid Ger Koopmans, een van de indieners van het voorstel. Nu nog duurt het anderhalf uur om met de trein van Eindhoven naar Aken te reizen. Eerder was het geld gereserveerd voor verbetering van de lijn Heerlen-Sittard. Op dat traject zou de reistijdwinst slechts negentig seconden bedragen. Ook de spoorverbinding Eindhoven – Düsseldorf moet de komende jaren beter en sneller worden. Minister Eurlings zegde de kamer toe binnenkort met zijn Duitse collega te gaan praten over een verlaging van de heffing die spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn vraagt voor het gebruik van het traject Venlo- Düsseldorf. De spoorverbinding Eindhoven – Venlo – Aken is een van de trajecten die de komende jaren verbetering behoeft, om de concurrentie met het autoverkeer aan te kunnen. Overheden in binnen- en buitenland hebben daartoe vorig jaar het project RoCK opgestart (Regions of Connected Knowledge). Behalve overheden in Nederland participeren ook België, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië in het project.

  Twee/'Kenniscentra beter verbinden'


  EINDHOVEN/DEN HAAG - De belangrijkste doelstelling van RoCK is om kenniscentra in de vijf betrokken landen beter met elkaar te verbinden per trein.
  De gemeente Eindhoven, een van de elf partners binnen RoCK, heeft maandag een conferentie in Brussel belegd, waar vertegenwoordigers van de vijf landen én EU-projectleiders met elkaar in discussie gaan over de mogelijkheden. " Maar burgers profiteren natuurlijk ook van betere spoorverbindingen", aldus Gösta Weber van de gemeente Eindhoven. Het duurt twee uur en tien minuten om vanuit Eindhoven per trein naar Düsseldorf te reizen. Door infrastructurele en technische verbeteringen, zoals het afstemmen van dienstregelingen en beveiligingssystemen, kan de reistijd verkort worden tot anderhalf uur. Weber: "Nu nog neemt het autoverkeer 95 procent van het totaal aan verplaatsingen tussen beide steden in beslag. Een snellere spoorverbinding kan dat percentage terugdringen.