article
1.6759094
EINDHOVEN - Hoe kan het toch dat op het Eindhovense stadhuis de deur voor fraude wijd open blijkt te staan. Is er de afgelopen tijd iets fundamenteels verkeerd gegaan op het Stadhuisplein?
Analyse: Wat is er fout gegaan in het Stadhuis in Eindhoven?
EINDHOVEN - Hoe kan het toch dat op het Eindhovense stadhuis de deur voor fraude wijd open blijkt te staan. Is er de afgelopen tijd iets fundamenteels verkeerd gegaan op het Stadhuisplein?
http://www.ed.nl/regio/eindhoven/analyse-wat-is-er-fout-gegaan-in-het-stadhuis-in-eindhoven-1.6759094
2016-12-20T02:00:00+0000
http://www.ed.nl/polopoly_fs/1.6742214.1481817805!image/image-6742214.jpg
Eindhoven,Fraude,Gemeente
Eindhoven
Home / Regio / Eindhoven / Analyse: Wat is er fout gegaan in het Stadhuis in Eindhoven?

Analyse: Wat is er fout gegaan in het Stadhuis in Eindhoven?

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Fotograaf
  EINDHOVEN - Hoe kan het toch dat op het Eindhovense stadhuis de deur voor fraude wijd open blijkt te staan. Is er de afgelopen tijd iets fundamenteels verkeerd gegaan op het Stadhuisplein?

  Het was Dré Rennenberg van het Ouderenappel Eindhoven (OAE) die deze zomer aan de bel trok. Raadsnestor Rennenberg beklaagde zich erover dat de ambtelijke top van de gemeente Eindhoven zo weinig band met de stad Eindhoven had, en dat de doorstroming in die top zo snel was dat het Eindhoven-gevoel ook niet de kans kreeg te ontstaan, laat staan te groeien.

  Directieraad
  Aanleiding voor de verzuchting van Rennenberg was het vertrek in zeer korte tijd van drie leden van de directieraad: gemeentesecretaris Paulien Pistor, die ontslag nam, Roy Beijnsberger, die overstapte naar de corporatie Woonbedrijf, en Duco Stuurman, die aan de slag ging bij de gemeente Amsterdam. De verzuchting van de OAE-voorman werd door de andere raadsleden nauwelijks serieus genomen. Niets aan de hand, over tot de orde van de dag. 

  Afgelopen zaterdag meldde het ED op basis van een vertrouwelijk rapport van huisaccountant Ernst & Young dat op het Eindhovense stadhuis de deur wijd open staat voor fraude. Er is onvoldoende toezicht en controle op het uitgevoerde beleid en op de besteding van gelden. Niet dat er sporen gevonden zijn van fraude en/of corruptie. Maar de rode loper ligt er wel voor uitgerold. 

  Geen grip
  In accountantstermen: de gemeente is niet in control. In gewone-mensentaal: de gemeente heeft niet voldoende en soms zelfs geen grip op het eigen beleid en de eigen bestedingen. Daarom heeft de accountantscommissie de gemeente in feite onder curatele gesteld, om een plan van aanpak gevraagd en bedongen dat er eens in de maand crisisoverleg plaatsvindt. Dat is niet niks. 

  De verklaring voor deze chaos? Dat is in de ogen van het gemeentebestuur de in 2012 ingezette reorganisatie van de gemeentelijke organisatie, waardoor veel mensen op een andere plek terechtgekomen zijn. De bezuinigingen waarmee die reorganisatie gepaard ging. De overdracht van taken en bevoegdheden in het sociaal domein naar Wij Eindhoven.

  En, zo stelt interim-gemeentesecretaris Marco Wilke: de duiventil die de top van de gemeentelijke organisatie is geworden. Daarmee krijgt Rennenberg een halfjaar later alsnog zijn gelijk. Binnen twee maanden zal Wilke de plannen ontvouwen voor een andere organisatie van de ambtelijke top. Waardoor er meer grip moet komen op beleid en uitvoering.  

  Maar er is meer. Belangrijke tweede oorzaak voor de huidige problemen is een andere duiventil: de bestuurlijke. Burgemeester Rob van Gijzel nam in september afscheid. Dit voorjaar vertrokken de wethouders Lenie Scholten en Bianca van Kaathoven. En vorig jaar haakte wethouder Marco van Dorst  af.  Over continuïteit van bestuur gesproken. Het college van B en W èn de gemeenteraad zullen derhalve ook de hand in eigen boezem moeten steken.