article
1.2108259
EINDHOVEN - De gemeente Eindhoven gaat de overlast van panden met kamerverhuur harder aanpakken. In vijf wijken is het niet langer mogelijk een vergunning te krijgen voor woningsplitsing of kamerverhuur.
Hardere aanpak 'Polenpanden'
EINDHOVEN - De gemeente Eindhoven gaat de overlast van panden met kamerverhuur harder aanpakken. In vijf wijken is het niet langer mogelijk een vergunning te krijgen voor woningsplitsing of kamerverhuur.
http://www.ed.nl/regio/eindhoven/hardere-aanpak-polenpanden-1.2108259
2010-02-12T01:43:29+0000
http://www.ed.nl/polopoly_fs/1.5583336.1451471688!image/image-5583336.jpg
Eindhoven
Eindhoven
Home / Regio / Eindhoven / Hardere aanpak 'Polenpanden'

Hardere aanpak 'Polenpanden'

  • Afbeelding
   Fotograaf
  EINDHOVEN - De gemeente Eindhoven gaat de overlast van panden met kamerverhuur harder aanpakken. In vijf wijken is het niet langer mogelijk een vergunning te krijgen voor woningsplitsing of kamerverhuur.
  Dat verbod gold tot nu toe voor slechts één wijk. Het aantal controles van woningen met (Oost-Europese) arbeidsmigranten verdubbelt van 200 naar 400 per jaar. De gemeente Eindhoven gaat ook bekijken of bij vergunningsaanvragen voor dit soort panden de wet Bibob ingezet kan worden. Met die wet kan worden achterhaald of de eigenaar via het pand crimineel geld wil witwassen.

  Dat zijn maatregelen uit een heel ander pakket dan die PvdA-wethouder Mary Fiers gisteren bekendmaakte. Het afgelopen jaar kwamen er uit diverse wijken steeds meer klachten over overlast van de zogenaamde 'Polenpanden'. Een hoge concentratie van die overvolle panden zou verloedering maar ook herrie, vervuiling en soms intimidatie en bedreiging veroorzaken.

  In 2008 had de gemeente al de rem gezet op woningsplitsingen en kamerverhuur in Woensel-West. Dit wordt nu uitgebreid naar de andere delen van krachtwijken' (Bennekel-Oost, Limbeek, Doornakkers-Oost en Doornakkers-West). Volgens de gemeente zouden nóg meer panden met kamerbewoning in deze buurten 'een ontoelaatbare inbreuk op het geordend woon- en leefmilieu' betekenen. Voor andere wijken komt een strengere leefbaarheidstoets als er vergunningen worden aangevraagd. Het aantal onverwachte controles op 'Polenpanden' wordt fors opgevoerd naar 400. De gemeente wil voortaan boetes uit kunnen delen als bij deze invallen de vergunningen niet in orde zijn. Dit blijkt meestal het geval.

  In de tweede helft van dit jaar moet duidelijk zijn of de gemeente ook de wet Bibob (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) kan inzetten bij deze vergunningen. Via Bibob kan achterhaald worden of deze panden worden aangekocht met crimineel geld. Van andere steden is bekend dat op deze manier zwart geld wordt witgewassen via onroerend goed. De SP in Eindhoven sprak in december in het ED van 'een opkomende bedrijfstak' en stelde daarover vragen aan het college van B en W. Dat neemt nu aanvullende maatregelen want de huidige aanpak van de woonoverlast blijkt 'niet voldoende'.