article
1.2398616
13 feb 2008, 02:51 - EINDHOVEN - Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de 'Vrouwendag' op 8 maart houden vrouwenorganisaties in Eindhoven meerdere bijeenkomsten over de positie van de (allochtone) vrouw.
'Huiselijk geweld terugdringen'
13 feb 2008, 02:51 - EINDHOVEN - Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de 'Vrouwendag' op 8 maart houden vrouwenorganisaties in Eindhoven meerdere bijeenkomsten over de positie van de (allochtone) vrouw.
http://www.ed.nl/regio/eindhoven/huiselijk-geweld-terugdringen-1.2398616
2008-02-13T01:51:34+0000
http://www.ed.nl/polopoly_fs/1.4665275.1418141651!image/image-4665275.jpg
Eindhoven
Eindhoven
Home / Regio / Eindhoven / 'Huiselijk geweld terugdringen'

'Huiselijk geweld terugdringen'

    13 feb 2008, 02:51 - EINDHOVEN - Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de 'Vrouwendag' op 8 maart houden vrouwenorganisaties in Eindhoven meerdere bijeenkomsten over de positie van de (allochtone) vrouw.
    Informatiepunten, strengere wetgeving, altijd aangifte doen en voorlichting op scholen. Het zijn een aantal manieren die ertoe kunnen bijdragen huiselijk geweld en eerwraak bij allochtonen terug te dringen.

    Ook in Eindhoven wordt op scholen voorlichting gegeven en zijn vrouwenorganisaties met steun van de gemeente bezig met het opzetten van een informatiepunt voor juridische en maatschappelijk steun en begeleiding. Ook is het overleg met de politie sterk verbeterd en blijft de GGD voorlichting over het onderwerp geven.

    "Alleen praktische maatregelen zijn niet genoeg", betoogde Yildiz Karakus gisteravond tijdens een bijeenkomst van organisaties als ICC, Iraanse Vrouwen en Vluchtelingen Werk Eindhoven over (huiselijk) geweld en eerwraak tegen vrouwen. "Het allernoodzakelijkst is een mentaliteitsveranderings. In veel culturen is de vrouw ondergeschikt aan de man waardoor huiselijk geweld en eerwraak meer als een 'recht' worden beschouwd dan als iets strafbaars. Dat moet je aanpakken, ter discussie stellen, het taboe doorbreken." Jaarlijks worden tienduizenden vrouwen wereldwijd uit eerwraak vermoord en miljoenen mishandeld door hun man of familie.

    Precieze cijfers heeft Awaz Hamma niet, maar bij allochtonen in Nederland komen huiselijk geweld, ontvoering naar familie in land van ouders, uithuwelijking en moord uit eerwraak vaker voor dan veel mensen denken. "Veel vrouwen doen geen aangifte uit angst", zegt het bestuurslid van de landelijke Koerdische Vrouwenbeweging en vrijwilligster bij de telefonische hulpdienst voor allochtone vrouwen. "Of omdat ze denken dat het toch niet echt helpt." Haar woorden worden bevestigd door een vrouw die zich verbergt voor haar man die haar heeft proberen te vermoorden. "Hij is weer vrij en bedreigt en zoekt me", zegt ze. "Ik heb geen leven, moet me verstoppen en wachten tot hij me vermoordt. En de politie zegt niets te kunnen doen zolang er geen daadwerkelijk geweld is." Fereshteh Moradi erkent dat vooral het te weeg brengen van een mentaliteitsverandering een langdurig proces is. "Maar alle initiatieven helpen, dragen er toe bij dat het huiselijk geweld en eerwraak afneemt. In Nederland en in de hele wereld."