article
1.1663991
EINDHOVEN – In de visie van de gemeente Eindhoven op de ontwikkeling van Stadspark De Karpen staan het behoud en de bescherming van de natuur en van de ecologische en landschappelijke kwaliteiten van het groen en het beekdal centraal.
Versterking natuurlijke karakter Karpen
EINDHOVEN – In de visie van de gemeente Eindhoven op de ontwikkeling van Stadspark De Karpen staan het behoud en de bescherming van de natuur en van de ecologische en landschappelijke kwaliteiten van het groen en het beekdal centraal.
http://www.ed.nl/regio/eindhoven/versterking-natuurlijke-karakter-karpen-1.1663991
2007-07-05T08:13:39+0000
http://www.ed.nl/polopoly_fs/1.4665275.1418141651!image/image-4665275.jpg
Eindhoven
Eindhoven
Home / Regio / Eindhoven / Versterking natuurlijke karakter Karpen

Versterking natuurlijke karakter Karpen

  EINDHOVEN – In de visie van de gemeente Eindhoven op de ontwikkeling van Stadspark De Karpen staan het behoud en de bescherming van de natuur en van de ecologische en landschappelijke kwaliteiten van het groen en het beekdal centraal.

  De gemeente presenteerde de visie dinsdag in De IJzeren Man voor ruim zestig belangstellenden. Bij het opstellen van de visie heeft een klankbordgroep inbreng gehad.

  Het natuurlijke karakter van het gebied wordt zo veel mogelijk versterkt. De groene en recreatieve verbindingen met de omliggende buurten worden verbeterd.

  Voor de omwonenden is vooral het toekomstige evenementenbeleid een heikel punt. Met name de geluids- en parkeeroverlast kwamen dinsdag ter sprake. De gemeente wil evenementen en georganiseerde activiteiten beperken.

  „Maar het is de pest van deze tijd dat alles met herrie moet”, verwoordde een bezoeker dinsdag de vrees van velen dat de overlast niet zal verdwijnen. De gemeente erkent dat, omdat de Karpendonkse Plas het enige grote open en aaneengesloten terrein in de stad is dat geschikt is voor evenementen.

  Het terrein van de rioolwaterzuivering mag verder ontwikkeld worden. Gedacht wordt aan een informatiegebouw. Hoewel in de visie de komst van een ‘ Stadspoort’ wordt genoemd, gaan er inmiddels stemmen op om die Stadspoort niet bij de zuivering maar bij de Philipsboerderij te vestigen. Eindhoven heeft nu één Stadspoort: het Milieu Educatie Centrum (MEC) in de Genneper Parken.

  Ook sportpark De Hondsheuvels kan uitbreiden. Er zijn plannen voor een kunstgrasveld voor voetbal, uitbreiding van het golfterrein, een nieuwe atletiektribune en een nieuw sportveld.

  Om het sluipverkeer in de Sumatralaan tegen te gaan, zou een deel van de straat een fietspad moeten worden.

  De IJzeren Man wordt aangepast aan ‘de eisen van de tijd’. De gemeente wil dat daarbij het laagdrempelige karakter en het sociale entreebeleid behouden blijven.

  De ontwikkelingsvisie ligt tot 20 juli ter inzage bij het informatiecentrum van het stadskantoor en bij het TD- gebouw aan het Frederik van Eedenplein.