article
1.6629637
EERSEL - Ruimte voor Ruimte CV zit in haar maag met ruime bouwkavels in de Hoogstraat die onverkoopbaar bleken.
Nieuw plan voor Hoogstraat: meer kavels, maar kleinere
EERSEL - Ruimte voor Ruimte CV zit in haar maag met ruime bouwkavels in de Hoogstraat die onverkoopbaar bleken.
http://www.ed.nl/regio/kempen/eersel/nieuw-plan-voor-hoogstraat-meer-kavels-maar-kleinere-1.6629637
2016-11-10T08:31:00+0000
http://www.ed.nl/polopoly_fs/1.5837728.1458648558!image/image-5837728.jpg
Eersel,Bouw en wonen,hermes
Eersel
Home / Regio / Kempen / Eersel / Nieuw plan voor Hoogstraat: meer kavels, maar kleinere

Nieuw plan voor Hoogstraat: meer kavels, maar kleinere

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Fotograaf
  EERSEL - Ruimte voor Ruimte CV zit in haar maag met ruime bouwkavels in de Hoogstraat die onverkoopbaar bleken.

  Meer kavels van kleinere omvang moeten de bouwlocatie aantrekkelijker maken. De Eerselse raad gaat nog niet zonder slag of stoot akkoord met dit nieuwe plan.

  Meer kleinere kavels

  In plaats van twintig ruimte-voor- ruimte-woningen komen er door een herziening van het bestemmingsplan straks zestien kleinere ruimte-voor- ruimte en veertien reguliere woningen op kleinere kavels aan de Hoogstraat: een toename van tien woningen.

  Gemiste kans

  De meeste Eerselse fracties zien in het nieuwe plan een gemiste kans om gebreken in het oorspronkelijke bestemmingsplan te herstellen.

  Maar de bewegingsruimte bij de gemeente blijkt klein: zij is gehouden aan een oude deal met de provincie uit 2008, waarin zij de Hoogstraat-grond verkocht aan ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte CV. Deze maatschappij heeft hiermee het recht gekregen om de kavels uit te geven volgens de Ruimte voor Ruimte-regeling.

  Afspraken met de provincie

  Binnen deze afspraak met provincie geldt ook dat een groot deel van het bouwproject moet bestaan uit ruime kavels waarop grote woningen gebouwd kunnen worden. In ruil hiervoor kon de gemeente een probleem oplossen met bedrijven die illegaal op industrieterrein Grote Aardweg gevestigd waren: met de opbrengst uit de Hoogstraat kon Eersel deze panden aankopen en legaliseren.

  Geen groene buffer

  Het college kan vooralsnog geen handreiking doen aan omwonenden van buurtschap de Hoogstraat, die vrezen dat de bouw van de Ruimte voorRuimte-locatie ervoor zorgt dat hun gehucht tegen Eersel aan groeit. Een strook groen als scheiding tussen de Hoogstraat en de nieuwe wijk komt er ook in het nieuwe plan niet, tot ergernis van de fractie Kernbeleid.

  Verschillende woningtypen

  D66 is bang dat het plan weinig kopers zal trekken: er zou te weinig variatie in typen woning zijn. Het plan voldoet hiermee volgens de partij niet aan de woonvisie.Wethouder Chris Tönissen wierp tegen dat er in de nieuwe opzet juist meer woontypes zijn opgenomen: er komen veertien reguliere woningen bij die geschikt zijn voor doorstromers en voor senioren.