Volledig scherm
© fotopersburo Bert Jansen

Gemeente Eindhoven bekijkt eigen rol bij bouw parkeergarage Airport

EINDHOVEN - Eindhoven gaat bekijken of de vergunning voor de bouw van de ingestorte parkeergarage op Eindhoven Airport volgens alle regels is beoordeeld en verleend. Uitkomsten van dat eigen onderzoek deelt de gemeente vervolgens met de bouwer BAM. Die doet het onderzoek naar de oorzaak. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid komt woensdag naar het vliegveld voor een oriënterend onderzoek. Later beslist het nationaal instituut of er dan nader onderzoek komt. Een eigen studie van de gemeente naar het 'zeer betreurenswaardig incident' komt er niet.

Dat heeft burgemeester John Jorritsma dinsdag gezegd in de gemeenteraad. Hij antwoordde op vragen van CDA en LPF naar de verantwoordelijkheid van de gemeente. Jorritsma wilde niet speculeren over de oorzaak van het instorten. "En ik weet ook niet of we aansprakelijk gesteld kunnen worden want we weten nog niet welke fouten er zijn gemaakt." De burgemeester beloofde de PvdA ook nog dat het verkeer, het parkeren en de taxistandplaats in de gaten gehouden worden. Mocht dat nodig zijn dan worden maatregelen getroffen, aldus Jorritsma.

Harde verplichtingen om zelf een onafhankelijk onderzoek te laten doen heeft een gemeente niet, stelt Arjan Bregman van het onafhankelijke Instituut voor Bouwrecht. "In de praktijk zijn de belangen meestal zo groot dat de verzekering, opdrachtgever en gemeente daar toch wel voor zullen zorgen." De Onderzoeksraad voor Veiligheid en Arbeidsinspectie gaven eerder al aan geen eigen onderzoek te gaan doen.

Geen slachtoffers
Volgens Bregman speelt mee dat er bij het ongeval in Eindhoven geen doden of gewonden zijn gevallen. "Het is vooral een kwestie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer." 

Volgens collega Monika Chao (Instituut voor Bouwrecht) zal het bouwongeluk bij Airport ongetwijfeld een lange juridische nasleep krijgen. "In eerste instantie moet je vaststellen waar het fout is gegaan. In het ontwerp of bij de constructie. In het laatste geval is de aannemer verantwoordelijk. Als het ontwerp niet deugd en niet van de aannemer is dan is de opdrachtgever aansprakelijk. Ook als deze het ontwerp bij een externe partij zoals een ingenieursbureau heeft laten maken. Het kan dan zelf wel weer dat bureau aansprakelijk stellen in een aparte procedure. Als het ontwerp niet deugt maar de aannemer dit had moeten zien ligt het weer anders. Los van de vraag wie er een fout heeft gemaakt komen er ongetwijfeld ook claims voor gemiste inkomsten en dergelijk."

Dat BAM zelf onderzoek gaat doen is volgens Chao niet meer dan logisch. "Al is het natuurlijk goed als daar ook nog een andere (onafhankelijke) partij bij betrokken wordt. 

Toezicht
Het toetsen van een bouwplan en het toezicht op de uitvoering ervan is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Die geeft immers ook de vergunning af. In de Eindhovense bouwverordening staan ook duidelijke afspraken over hoe dat toezicht geregeld moet zijn. Zo moet de afdeling bouwtoezicht in kennis worden gesteld als de aannemer start met de werkzaamheden maar ook bij aanvang van het slaan van funderingspalen. Bouwtoezicht is bovendien leidend in de beslissing om aanvullend onderzoek te laten doen gedurende het bouwproces. Een bouwwerk mag tot slot pas in gebruik worden genomen na toestemming van bouwtoezicht.

De huidige manier van toezicht heeft overigens haar langste tijd gehad. Zo ging de Tweede Kamer onlangs al akkoord met de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Als ook de Eerste Kamer instemt zal het toezicht niet meer bij gemeenten maar bij de bouwsector zelf komen te liggen. In de praktijk controleren branchegenoten elkaar. De nieuwe wetgeving is ingegeven mede door de toenemende complexiteit in de bouw. Voorstanders stellen dat je toetsing hiervan niet meer aan de overheid kunt overlaten. Volgens Chao heeft de nieuwe wet voordelen maar zijn er ook valkuilen. "Je moet borgen dat er straks niet alleen op papier gecontroleerd gaat worden. Uiteindelijk moet er ook iemand gaan kijken als ze het beton aan het storten zijn. Ander punt zijn het botsen van belangen. Als een ingenieursbureau meerdere keren een project van een aannemer afkeurt kan dat het bureau ook opdrachten kosten.Er spelen dus altijd belangen die wellicht meewegen bij de controles." 

Volledig scherm
© fotopersburo Bert Jansen
Volledig scherm
© fotopersburo Bert Jansen
Volledig scherm
© fotopersburo Bert Jansen