Volledig scherm
De Campinafabriek in Eindhoven. Foto Jurriaan Balke

Gemeente Eindhoven nauw betrokken bij herontwikkeling leegstaande Campinafabriek

EINDHOVEN - De gemeente Eindhoven en FrieslandCampina trekken samen op bij de herontwikkeling van de leegstaande Campinafabriek.
In januari 2017 bepalen de gemeente Eindhoven en eigenaar FrieslandCampina wat voor een nieuwe invulling de leegstaande Campinafabriek aan het Eindhovensch Kanaal kan krijgen. Als dit
ontwikkelingskader vastligt, gaat het complex de verkoop in.

De gemeente Eindhoven houdt de vinger aan de pols bij de herontwikkeling. In januari of februari 2017 neemt het college van B en W een besluit over het ontwikkelkader, waarin zal worden vastgelegd wat er straks wel kan en wat er niet kan bij de herontwikkeling van de oude zuivelfabriek. Ook de gemeenteraad en belanghebbenden worden dan geïnformeerd.

Verkooptraject
Na een consultatie van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstand) kan FrieslandCampina dan nog in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar starten met het verkooptraject. In het tweede kwartaal volgt weer overleg tussen eigenaar en college over de diverse biedingen. De eerste selectie van plannen gebeurt door FrieslandCampina, maar bij de tweede selectieronde adviseert de gemeente mee. In dat stadium kan zij - in overleg met FrieslandCampina - ook andere partijen betrekken die hierbij belang hebben. Daarna neemt het college een besluit over het vervolgproces en start het de procedure om enkele panden aan te wijzen tot gemeentelijk monument.

Het Campinaterrein ligt tussen de Kanaaldijk-Zuid, de Hugo van der Goeslaan en de Dirk Boutslaan in.