Volledig scherm
De Catharinakerk in Eindhoven.

OuderenAppel Eindhoven liegt over Sint Catharinakerk

EINDHOVEN - 'Eerlijk en betrouwbaar heeft een naam', zo prijst het OuderenAppèl zichzelf aan op zijn site. Toch blijkt de politieke partij er niet voor terug te schrikken een regelrechte leugen de wereld in te sturen.

'De meerderheid van de Eindhovense gemeenteraad heeft besloten dat de Catharinakerk een moskee mag worden. Alleen het Ouderen Appel en raadslid Reker zijn het hier niet mee eens', zo meldt het OuderenAppèl op haar Facebookaccount.

Sint Catharinakerk
'In Eindhoven zijn we terug bij de Bataafse Tijd, De tijd van Jan van Hooff, ja die van het standbeeld op de markt. Hij maakte van de kerk een bakkerij en een paardenstal. Met dit raadsbesluit verdedigd door wethouder Torunoglu, komen dominee en imam via de achterdeur de Sint Catharinakerk binnen. Hierover is volgens Dre Rennenberg het laatste woord nog niet gesproken.'

'Kerk/moskee'
Wat is er aan de hand? Niets. Bij een voorstel over al het vastgoed van de gemeente 'ontdekte' OuderenAppèl-fractievoorzitter Dre Rennenberg dat de Catharinakerk, in een tabel van alle panden die de gemeente bezit, ondergebracht was in de gebouwtypecategorie 'kerk/moskee', met als functie ontmoeting. Een technische aanduiding, niets meer en niets minder, die op zich klopt: de kerk is een kerk, en valt dus in de categorie kerken en moskeeën. Rennenberg zag er iets heel anders in: de gemeente zou van de kerk een moskee willen maken! Rennenberg diende dinsdagavond een amendement in waarin hij schreef dat hij wilde voorkomen dat de gemeente de kerk tot moskee zou bestemmen. De andere partijen probeerden hem er vergeefs op te wijzen dat het daar helemaal niet om ging. Hij bracht zijn voorstel toch in stemming, maar kreeg afgezien van de LPF geen enkele steun. Het OuderenAppel heeft vervolgens het valse bericht op Facebook gezet dat de raad vindt dat de kerk een moskee mag worden.