Volledig scherm
© Eldridge Pentury

Misstanden in drie panden in Asten

ASTEN - Bij drie panden in Asten zijn allerlei misstanden geconstateerd. Het Peelland Interventie Team trof dinsdag 13 maart onder andere illegale bouwwerken aan, op een adres was het dierenwelzijn niet in orde, was er sprake van adresfraude en werden signalen van prostitutie opgevangen. 

Bij het pand in het buitengebied stonden illegale bouwwerken en een schuur die dienst deed als opslag. Deze schuur was constructief zeer slecht en stond op instorten. Dit gebouw is vanwege het gevaar op last van de gemeente direct gesloten. 

Bij het bedrijf zijn verschillende milieu-overtredingen geconstateerd. Zo werd de mest niet deugdelijk opgeslagen en op het perceel werd gebroken asbest aangetroffen. Daarnaast was het perceel sterk vervuild. Er komt een plan van aanpak om de situatie te verbeteren. 

Dierenwelzijn

Verder onderzoekt het waterschap nog of er meststoffen in het afvalwater en oppervlaktewater zijn gekomen. De NVWA constateerde dat het dierenwelzijn niet op orde was en de eigenaren zijn gemaand om deze op orde te brengen. Op zeer korte termijn wordt bekeken of de overtredingen ongedaan zijn gemaakt. Daarnaast wordt bekeken of aan de mestwetgeving wordt voldaan.

Tevens werden twee adressen binnen de bebouwde kom bezocht. Op één van de bezochte adressen woonde een persoon die daar niet stond ingeschreven. Er werd onderzoek gedaan naar het verblijf van vreemdeling die mogelijk illegaal werkt in Nederland. Vermoedens bestaan dat het pand, dat niet brandveilig was, wordt onderverhuurd. Verder constateerde het PIT dat er een bedrijf op het adres stond ingeschreven wat niet op het adres is gevestigd en mogelijk ook geen relatie heeft met het adres. Deze gegevens worden gedeeld met de Belastingdienst.

Prostitutie 

Bij het andere bezochte pand is mogelijk sprake van adresfraude. Op het adres waren personen woonachtig die daar niet stonden ingeschreven. Ook stonden er personen ingeschreven die daar feitelijk niet woonachtig waren. Verder is het gebruik van het pand mogelijk strijdig met het bestemmingsplan en voldoet niet aan brandveiligheidseisen. Een mogelijk signaal van prostitutie wordt nader onderzocht. Ook op dit adres stonden bedrijven ingeschreven die mogelijk geen relatie hebben met het adres. Deze gegevens worden gedeeld met de Belastingdienst.

ED gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement