Volledig scherm

Burgerinitiatief 'achter de Sleutel' Riethoven door raad afgewezen

RIETHOVEN - Tijdens de gemeenteraadsvergadering is donderdagavond het verzoek van omwonendencollectief 'Achter de Sleutel', om te stoppen met de verdere ontwikkeling van het bouwplan, afgewezen. 

Dat er in Riethoven behoefte bestaat aan nieuwe woningen staat buiten twijfel. Met name woningen voor starters en senioren zijn gewenst. Het gebied 'achter de Sleutel' betreft het gebied dat begrensd wordt door de Dorpsstraat, de Tonterstraat en de Gildestraat in Riethoven. 

In dit gebied ligt een bosperceel met volwassen bomen en er zijn twee oude houtwallen aanwezig. Ook is een gedeelte van het gebied aangemerkt als grond met een hoge archeologische waarde. Verschillende diersoorten voelen zich er kennelijk ook op hun gemak, zoals bijvoorbeeld vleermuizen, de groene specht, de bonte specht en nog velen met hen. 

Participatieavonden

Bij de eerste plannen voor ontwikkeling van dit gebied als terrein voor woningen zijn de omwonenden door de initiatiefnemers (waaronder de projectontwikkelaar) in staat gesteld via de zogenaamde burgerparticipatie mee te praten. Althans dat was de verwachting. 

Er zijn enkele participatieavonden geweest die toch niet helemaal tot de gedachte participatie hebben geleid. Omwonenden hebben het vooral als informatieavonden ervaren en daar wringt de schoen. Zij vinden dat er minimaal is geluisterd naar de wensen en bezwaren die zij op enige manier kenbaar hebben gemaakt. Daarin ligt dan ook de bron voor het burgerinitiatief. 

Alternatieve locaties

De gemeenteraad heeft besloten het initiatief op de raadsagenda te zetten. Er zijn flink wat punten besproken, alternatieve locaties genoemd, vragen gesteld over hoeveel en welke type woningen er zouden moeten komen, welke elementen in het gebied zouden bewaard moeten blijven. Volgens wethouder Mathijs Kuijken is bouwen als uitbreiding niet aan de orde. 

De gemeente is gehouden rekening te houden met de zogenaamde ladder van duurzame verstedelijking: eerst inbreidingslocaties gebruiken, daarna pas uitbreiden. De meerderheid van de raad was voor het afwijzen van het burgerinitiatief. Wel zal het college - vooruitlopend op besluitvorming door het college - via een raadsinformatieavond de raad informeren. Het omwonendencollectief is daarmee vooralsnog buiten spel gezet.

ED gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement