Volledig scherm
© Facebook

'Invasie' van wilde zwijnen in De Kempen

RIETHOVEN - De Kempen hebben te maken met een 'invasie' van wilde zwijnen. Naar schatting honderd tot tweehonderd zwijnen lopen er nu rond, tegen enkele tientallen een paar jaar geleden. Een filmpje van overstekende wilde zwijnen bij Riethoven heeft er deze week toe geleid dat de provincie versneld waarschuwende verkeersborden plaatste langs de provinciale weg 397.

Onder regie van de provincie spraken vertegenwoordigers van de landbouwsector, jagers en milieu-organisaties in het recente verleden af dat er in Noord-Brabant een nulstand geldt voor wilde zwijnen. Ofwel: ze zouden er niet moeten zijn. Maar de zwijnen trekken zich daar niks van aan. Jager Arnoud Heijke, secretaris van de wildbeheerseenheid Zuid-Oost Kempen, stelt vast dat het afschot van wilde zwijnen in zijn gebied in 2017, met twaalf stuks, na twee maanden al bijna op een derde zit van het totaal aantal vorig jaar. In 2016 schoot de eenheid 44 zwijnen, in 2015 25 en in 2014 zes.

"Ik weet van een jager dat hij bij Valkenswaard een rotte van 38 stuks heeft gezien, en een ander zag bij de Pielis bij Bergeijk ook een groep van enkele tientallen. Dat had je vroeger niet."

Leenderbos en Bergeijk
Precieze tellingen van zwijnen zijn niet voorhanden, omdat de beesten rondtrekken, maar Heijke stelt vast dat ze de weg goed weten te vinden naar de Kempen. "Ons werkgebied wordt van twee kanten belaagd: vanuit het Leenderbos en Valkenswaard en vanuit Bergeijk/Postel komen ze de grens over. In Zuidoost-Brabant gedijen de zwijnen goed, weet Heijke. "Ze reproduceren zich enorm in ons gebied. Ze hebben hier een ideale biotoop waarin volop voedsel te vinden is."

Video
Een inwoner van Riethoven filmde begin van de week een groep van negen overstekende wilde zwijnen. Ze liepen vlak voor een vrachtwagen de provinciale weg 397 over, tussen Riethoven en Westerhoven. Het filmpje versnelde de geplande plaatsing van waarschuwingsborden door de provincie aan de weg. "De nieuwe bewoners van de Kempen brengen een groot verkeersrisico met zich mee", stelt Heijke. "Een ree steekt solitair de weg over, maar wilde zwijnen doen dat in groepen. Ze zijn ook nog eens zwart." In 2014 en 2015 noteerde de wildbeheerseenheid jaarlijks drie aanrijdingen met zwijnen in de Kempen, in 2016 waren er vijf.

"Ik weet hoe snel zwijnen zich vermenigvuldigen", stelt Hidde Hoetink van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie ZLTO. Hoetink, zelf ook jager, rekent voor dat een populatie zich binnen een jaar kan vertienvoudigen. "Wilde zwijnen hebben een korte drachttijd van drie maanden, drie weken en drie dagen, en een nest kan bestaan uit zes, zeven biggen."

Komt bij dat de zwijnen zich moeilijk laten vangen. "Het is moeilijk er een te schieten. Ze zijn slim, hebben een goed gehoor, een goede reuk en leren snel. In Nederland jagen we vooral vanuit een hoogzit op wilde zwijnen, dat kost ontzettend veel tijd."

Drijfjacht
In Duitsland en België worden populaties wilde zwijnen gedecimeerd met drijfjachten. In Nederland is de drijfjacht verboden. De gewone jacht op zwijnen is het hele jaar open, behalve op zon- en enkele feestdagen. Boeren zijn niet dol op wilde zwijnen omdat ze delen van de oogst opeten en ziekten kunnen verspreiden.

Enkele weken geleden werden in Het Groene Woud bij Olland en Oirschot voor het eerst ook enkele zwijnen afgeschoten, maar daarbij ging het volgens Hoetink hoogstwaarschijnlijk om uitgezette, tamme wilde zwijnen. Het is niet aannemelijk dat de wilde zwijnen al in Het Groene Hart zijn doorgedrongen.