Volledig scherm
© ThinkStock

Je mag in Bergeijk geen mensen bespieden

BERGEIJK - Je mag in Bergeijk geen mensen bespieden, niet bedelen en je mag evenmin collecteren op zondag. Met de collectebus langskomen mag ook niet op de andere dagen tussen 21.00 uur 's avonds en 9.00 uur 's morgens. Plakken en kladden op een openbare plek mag ook niet en 'men mag zich ook niet op een beeld, monument, voertuig of straatmeubilair bevinden'. 

De Bergeijkse gemeenteraad mag in de komende raadsvergadering de algemene plaatselijke verordeningen vaststellen, de zogeheten apv's. Het is een hele waslijst van wat er formeel niet is toegestaan. ,,Het is niet zo dat we mensen in Bergeijk de hele dag van alles gaan lopen verbieden", zegt burgemeester Callewaert. ,,Maar we moeten wel iets vastleggen waarop we kunnen terugvallen als overlast zich voordoet."

Nieuw in de apv is het toezicht op bedrijven. Zo is het voortaan verboden zonder vergunning van de burgemeester een bedrijf uit te oefenen.  Er staat ook op welke gronden de burgemeester zo'n vergunning kan weigeren. Dat kan onder andere als de exploitant van 'slecht levensgedrag' is of de omgeving nadelen ondervindt van het bedrijf. 

Ook als de ondernemer de vergunning binnen heeft, zal hij of zij zich moeten gedragen. Bij overlast, nalatigheid of strafbare feiten kan de burgemeester de vergunning namelijk ook weer intrekken.