Volledig scherm
© Thinkstock

Corona gaat Best geld kosten

BEST - Corona gaat de gemeente Best extra geld kosten. Bijvoorbeeld omdat het Rijk mogelijk niet alle gemaakte kosten voor  ondersteuning aan zzp’ers vergoedt. 

Maar ook door lagere huurinkomsten voor sportvoorzieningen en een lagere opbrengst van de toeristenbelasting. Ook kan het nodig zijn om meer uitgaven te doen in het sociaal domein, zoals bestrijding van eenzaamheid of hulp bij crises thuis.

Maar wethouder Rik Dijkhoff (VVD, Financiën) kan nog niet zeggen hoe hoog deze rekening gaat uitvallen. Dat hangt vooral af van de vraag hoe lang de crisis aanhoudt, stelt hij. Grotere steden maken gebruik van een rekenmodel om de kosten in te schatten, maar dat is volgens Dijkhoff voor een gemeente als Best niet bruikbaar.  

Tekort

Voor het komend jaar is wel duidelijk dat Best zuinig moet zijn. De ontwerp-begroting voor 2021 toont nu een tekort  van 110.187 euro na uitvoering van alle noodzakelijke en wettelijke taken. Dat wordt nog rechtgetrokken, belooft Dijkhoff.

Maar toch wil het college komend jaar geld steken in enkele nieuwe wensen. Daarvoor is drie miljoen euro uit de reserves (de spaarrekening) nodig. Dat geld zou dan onder meer moeten gaan naar het aanstellen van een parttime ambtenaar (0,5 fte à 35.000 euro per jaar) die moet voorkomen dat bij het organiseren van festiviteiten ‘goed bedoelende vrijwilligers’ daar hun vingers aan branden. Dat gebeurde vorig jaar augustus met straatfestival Alaparada.

Ook de controle op de bedrijventerreinen moet beter. Daar kunnen nu dingen gebeuren die het daglicht niet verdragen, maar waar de gemeente geen zicht op heeft. Er moeten daarom twee extra handhavers komen en een part-time projectleider. Dat kost jaarlijks 180.000 euro. Deze uitgave moet voorkomen dat goedwillende ondernemers Best de rug toekeren, met banenverlies tot gevolg.

Deze en andere voorstellen staan in de Kadernota die dinsdag naar de raad is gestuurd. Dijkhoff benadrukt dat de raad de begroting vaststelt en andere keuzes kan maken.