Volledig scherm
Inwoners van Eerde konden zich laten informeren over de windmolens die in Veghel moeten komen © Kees backx/BD

Defensie vertraagde plan windmolens Veghel

EERDE - De komst van vier windmolens pal naast de A50 in Veghel is jarenlang vertraagd doordat TNO de gevolgen voor het vliegverkeer van vliegbasis Volkel moest berekenen.  Dat werd dinsdagavond duidelijk op een informatieavond voor de inwoners van Eerde. 

 ,,De windturbines geven verstoring op de radar van vliegbasis Volkel. Dat wil defensie beslist niet en daarom hebben we moeten passen en meten. Niet alleen de hoogte maar ook de plaats van de turbines was bepalend", zegt Marc van der Pluym van Renewable Factory. ,,Het ging om dertig of veertig meter naar links of rechts.”Gevolg is ook dat de twee meest noordelijke windmolens een stuk lager worden dan de twee zuidelijke.

Renewable Factory voert voor de Veghelse bedrijven Mars, VanderLande Industries, Friesland Campina en Kuehne+Nagel het windmolenplan uit. 

Quote

Met opzet niet plenair, want als er één een negatieve opmerking maakt gaan er meteen een aantal anderen in mee

Marc van der Pluym, Renewable Factory

De informatie-avond werd door naar schatting vijftig Eerdenaren bezocht. Zij konden bij de vertegenwoordigers van de vier bedrijven informatie krijgen over het plan. ,,Het is al de derde keer dat we dit voor de omwonenden doen. Met opzet niet plenair, want als er één een negatieve opmerking maakt gaan er meteen een aantal anderen in mee", zegt Van der Pluym.  Bovendien heeft hij ongeveer tachtig procent van de mensen die binne een straal van 750 meter wonen, thuis bezocht.

Zienswijzen

Achter het feit dat de avond in de vakantieperiode valt, moet volgens hem niks worden gezocht. ,,Tegen de vergunningsaanvraag die bij de gemeente ter inzage ligt, kunnen nog tot 23 augustus zienswijzen tegen worden ingediend. Belangrijk, zeker voor mensen die straks planschade willen claimen. Want pas als de gemeente de vergunning heeft verleend, naar verwachting begin oktober, kan er zes weken bezwaar worden gemaakt. Maar alleen door de mensen die nu een zienswijze indienen.”

MER

De boze bewoners  die in juni aankondigden een milieuffectrapportage te gaan afdwingen, lieten gisteravond verstek gaan.  Volgens Van der Pluym had de gemeente een mer-beoordelingsplicht en kwam die tot de slotsom dat een mer niet nodig was. ,,Daarin kwamen trouwens dezelfde milieu-onderzoeken voor die in een officiële mer nodig zijn", zegt hij.  

Laat

Wel deden enkele inwoners hun beklag over het feit dat ze zo laat waren geïnformeerd over de plannen, hoewel die al in 2015 werden opgestart. 

  1. Pleegouders haken af door gebrek aan begeleiding en nazorg
    PREMIUM

    Pleegou­ders haken af door gebrek aan begelei­ding en nazorg

    EINDHOVEN - Ruim veertien procent van de pleegouders haakt elk jaar af. 52 Procent van de pleegouders die meewerkten aan een onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en Jeugdzorg Nederland, zijn gestopt door problemen met het pleegzorgsysteem of omdat ze het gevoel hadden dat professionals hen onvoldoende serieus namen. Er is werk aan de winkel om de opvang van deze kwetsbare groep te kunnen blijven garanderen.