Volledig scherm
Leerlingen van het Summa College oefenen op straat. Hier spreken ze een wildplasser aan.

Docent Summa College en politieman: ‘Menig agent kan nog wel iets van de studenten leren’

BEST - 50 studenten van het Summa College oefenden in Best voor hun praktijkexamen Handhaving Toezicht en Veiligheid. Op 11 verschillende locaties werden situaties nagespeeld waar handhavers in hun dagelijks werk mee te maken krijgen. De studenten moesten laten zien dat zij weten hoe hiermee om te gaan.

De rol van 'overtreder' werd gespeeld door handhavers uit het Kempen-cluster. Zij dumpten bijvoorbeeld illegaal afval en flyerden of collecteerden zonder vergunning. Uiteraard maakten ze het de studenten niet makkelijk. Na afloop van elke oefening gaven zij onmiddellijk feedback.

Frank Hover, docent aan het Summa College en politieman, vertelt dat het praktijkexamen door de studenten als pittig wordt ervaren. ,,Ze moeten met ontzettend veel dingen rekening houden. Exact noteren wat de overtreding is, goed uitleggen aan de dader welke wet wordt overtreden, de boete vaststellen en het proces verbaal opmaken."

Thomas Hanna, één van de studenten vindt de praktijkdag geweldig. Hij is dankbaar voor de kansen die worden geboden om te oefenen voor het echte examen dat over een paar weken plaatsvindt. ,,Ik ben de opleiding gaan doen omdat ik heel graag contact met mensen heb en liefst actief bezig ben. Ik wil doorgroeien naar een andere functie in het veiligheidsgebied, zoals de marechaussee of de politie."

Medestudent Sem Hendrikx is het roerend met hem eens. ,,Ik moet er niet aan denken om de hele dag op kantoor te zitten", verklaart hij. ,,Ik loop veel liever buiten en vind contact hebben met andere mensen heel fijn." Hij hoopt door te kunnen stromen naar de Hondenbrigade.

Handhavers worden door het publiek helaas niet altijd voor vol aangezien. ,,Ze behandelen de handhavers oneerbiedig; noemen hen bijvoorbeeld de Playmobil-politie", vertelt Hover. Volgens hem is dat een flinke misvatting. ,,Ze hebben bijna dezelfde bevoegdheden als een 'echte' politieagent en nemen steeds meer taken van diezelfde agent over." Volgens Hover zijn de handhavers daar prima toe in staat. ,,Ze worden elk jaar bijgeschoold en ik denk dat menig politieagent nog wel het een en ander van hen kan leren."