Volledig scherm
Leerlingen van het Summa College oefenen op straat. Hier spreken ze een wildplasser aan.

Docent Summa College en politieman: ‘Menig agent kan nog wel iets van de studenten leren’

BEST - 50 studenten van het Summa College oefenden in Best voor hun praktijkexamen Handhaving Toezicht en Veiligheid. Op 11 verschillende locaties werden situaties nagespeeld waar handhavers in hun dagelijks werk mee te maken krijgen. De studenten moesten laten zien dat zij weten hoe hiermee om te gaan.

De rol van 'overtreder' werd gespeeld door handhavers uit het Kempen-cluster. Zij dumpten bijvoorbeeld illegaal afval en flyerden of collecteerden zonder vergunning. Uiteraard maakten ze het de studenten niet makkelijk. Na afloop van elke oefening gaven zij onmiddellijk feedback.

Frank Hover, docent aan het Summa College en politieman, vertelt dat het praktijkexamen door de studenten als pittig wordt ervaren. ,,Ze moeten met ontzettend veel dingen rekening houden. Exact noteren wat de overtreding is, goed uitleggen aan de dader welke wet wordt overtreden, de boete vaststellen en het proces verbaal opmaken."

Thomas Hanna, één van de studenten vindt de praktijkdag geweldig. Hij is dankbaar voor de kansen die worden geboden om te oefenen voor het echte examen dat over een paar weken plaatsvindt. ,,Ik ben de opleiding gaan doen omdat ik heel graag contact met mensen heb en liefst actief bezig ben. Ik wil doorgroeien naar een andere functie in het veiligheidsgebied, zoals de marechaussee of de politie."

Medestudent Sem Hendrikx is het roerend met hem eens. ,,Ik moet er niet aan denken om de hele dag op kantoor te zitten", verklaart hij. ,,Ik loop veel liever buiten en vind contact hebben met andere mensen heel fijn." Hij hoopt door te kunnen stromen naar de Hondenbrigade.

Handhavers worden door het publiek helaas niet altijd voor vol aangezien. ,,Ze behandelen de handhavers oneerbiedig; noemen hen bijvoorbeeld de Playmobil-politie", vertelt Hover. Volgens hem is dat een flinke misvatting. ,,Ze hebben bijna dezelfde bevoegdheden als een 'echte' politieagent en nemen steeds meer taken van diezelfde agent over." Volgens Hover zijn de handhavers daar prima toe in staat. ,,Ze worden elk jaar bijgeschoold en ik denk dat menig politieagent nog wel het een en ander van hen kan leren."

  1. Onderzoek naar groot aantal zelfdodingen onder Brabantse jongeren

    Onderzoek naar groot aantal zelfdodin­gen onder Brabantse jongeren

    HELMOND - De stichting 113 Zelfmoordpreventie is op zoek naar ouders die in 2017 hun kind hebben verloren door suïcide. In dat jaar verdubbelde het aantal zelfdodingen door jongeren in de leeftijd tot 20 jaar bijna. In 2016 ging het nog om 48 kinderen, in 2017 om 81. In een kwart van deze gevallen gaat het om een Brabantse jongere. Per 100.000 jongeren gaat het in deze provincie om bijna 7 door suïcide overleden tieners. Ook in Gelderland is het aantal relatief hoog: 5 per 100.000.