Volledig scherm
Bewoners van de Oirschotseweg willen de weg veiliger, stiller en mooier maken. Ook tijdens de raadsvergadering zaten zij met deze borden op de publieke tribune. © FotoMeulenhof

Raad Best allergisch voor verhoging ozb

BEST - De gemeente Best is nu financieel gezond, maar na 2021 doemen problemen op. Tijd voor actie. Maar verhoging van de onroerend zaakbelasting (ozb) is voor de gemeenteraad een stap te ver. 

tHet was maar een losse flodder van de ambtenaren van de afdeling financiën. Maar het stond toch in de Kaderbrief met alle plannen voor de periode 2020-2023. Verhoging van de ozb met 1 procent vanaf 2021. Geschatte extra opbrengst 56.000 euro, want de ozb levert Best nu jaarlijks 5,6 miljoen euro op. 

Niet meer dan een ambtelijk rekenvoorbeeld, probeerde wethouder Rik Dijkhoff (VVD, Financiën) de gemoederen te bedaren tijdens de bespreking van de Kaderbrief, dinsdagavond. Ook als de raad de brief met deze tekst vaststelt betekent dat niet dat verhoging van de ozb vanaf 2021 al een feit is. ,,Dat komt pas in de begroting over 2021.”

‘Ongelukkig’

Maar de raadsleden reageerden op dit ene zinnetje als een stier op een rode lap. CDA-fractievoorzitter Gaston Slagers liet weten dat hij ‘ongelukkig’ was met dit idee. ,,Verhoging van de ozb moet het laatste redmiddel zijn.” VVD-fractievoorzitter John Verheijen wees erop dat de raad op 1 juli de Kaderbrief vaststelt. Als dat zinnetje er dan nog in staat, gaat de raad daarmee dus eigenlijk al akkoord met een hogere ozb, hield hij zijn collega's voor. De voltallige raad besloot daarop om via een amendement de gewraakte zin uit de brief te schrappen. Het college stemt daar bij voorbaat mee in.

Tekst gaat door onder de foto.

Volledig scherm
Wethouder Rik Dijkhoff (VVD). © gemeente Best

Krapper

Daarmee zijn de zorgen van college en raad niet voorbij. Het jaar 2018 werd nog afgesloten met een positief resultaat van bijna 220.000 euro. Ook dit en komend jaar heeft Best een sluitende begroting. ,,Daarna wordt het krapper", waarschuwde wethouder Dijkhoff. De uitgaven aan openbare aanbestedingen komen steeds hoger uit als gevolg van onder meer loon- en kostenstijgingen. Zo zal onderhoud van openbaar groen vanaf 2021 waarschijnlijk twee ton duurder uitvallen. Datzelfde geldt voor meerdere posten.

De raad moet in de nabije toekomst aangeven hoe Best de eindjes aan elkaar gaat knopen, maakte Dijkhoff duidelijk. Er is nu nog genoeg geld in kas voor alle vaste en noodzakelijke uitgaven, maar voor nieuwe wensen is er geen budget. Maar vanaf 2021 is dat niet meer het geval. De keuze is dan bezuinigen of toch de inkomsten verhogen.

Vlak voor aanvang van de raadsvergadering kreeg de gemeente de zogenaamde Mei-circulaire uit Den Haag binnen. Daarin staat hoeveel geld de gemeente komend jaar krijgt van de Rijksoverheid. Dit jaar is dat 33 miljoen euro. Dijkhoff kon nog niets over deze circulaire kwijt omdat er nog geen tijd was om die grondig te analyseren.

Oirschotseweg

Voor de bewoners van de Oirschotseweg had Dijkhoff een ontnuchterende boodschap. Voor aanvang van de raadsvergadering vroegen bewoners aandacht voor hun straat, die zij met een passage van zevenduizend voertuigen per dag te druk en gevaarlijk vinden. Die drukte neemt de komende jaren alleen maar verder toe vanwege nieuwbouw aan de zuidrand van Best, liet de wethouder weten.