Volledig scherm
Foto ter illustratie. © ANP

Raad Best vraagt aanpak huisvesting arbeidsmigranten

BEST - Illegale huisvesting van arbeidsmigranten en overbewoning leidt in het buitengebied van Best tot misstanden. Dat betoogden de partijen Gemeentebelangen en Best Open tijdens de begrotingsbehandeling, maandagavond. Zij vinden dat de gemeente daartegen in actie moet komen.  

Raadsleden van beide partijen zijn recent meegegaan met een  controleavond, zei fractievoorzitter Diana van Weert van Gemeentebelangen. Wat zij daar zag schokte haar. ,,We zouden twee adressen bezoeken. Op elk adres mochten vier arbeidsmigranten ingeschreven staan. De controle die avond is bij één adres gebleven, omdat er daar 47 personen aangetroffen werden.” 

Het ging volgens Van Weert om arbeidsmigranten uit onder meer Polen, Roemenië en Portugal. ,,Wat ook opviel is dat er maar twee personen in Best werkten. De andere in bijvoorbeeld Breda, Eindhoven, Veghel en Tilburg.”

Elke bewoner betaalde 400 tot 500 euro huur per maand. ,,Een grof verdienmodel”, oordeelt Van Weert. Wethouder Marc van Schuppen (woonbeleid) ging nog een stap verder. Hij noemde het verdienmodel ‘pervers’ en kondigde aan dat hij de mensen die achter deze huisvesting zitten wil aanpakken en hun identiteit openbaar wil maken. ,,Name and shame", aldus Van Schuppen.  Het ging bij de controles wel over meer panden dan het ene adres waar raadslid Van Weert het over had, aldus de wethouder.  

In de begroting is 4800 euro opgenomen voor aanpak van overbewoning door arbeidsmigranten. ,,Zwaar onvoldoende om hen in onze gemeente menswaardige huisvesting te bieden en mensonwaardige situaties op te sporen", vond Veronique Zeeman van Best Open. De twee partijen willen een toelichting van het college op dit bedrag en houden een motie in de achterzak om dat te verhogen. 

‘Alarmerend’

CDA-fractievoorzitter Gaston Slagers noemt de vergrijzing in Best ‘ronduit alarmerend'. ,,Op dit moment telt onze gemeente ruim vijfduizend senioren van 65 jaar en ouder,  een op de zes inwoners. Binnen tien jaar komen daar nog eens ruim 4700 inwoners bij uit de huidige categorie 56- tot 65-jarigen. Kortom, over tien jaar is bijna een op de drie inwoners in Best 65 jaar of ouder.” 

Slagers vindt dat de gemeente zich daarop moet voorbereiden. ,,Bijvoorbeeld door aanpassing van bestaande woningen en nieuwbouw.” 

Woningnood

De PvdA vroeg aandacht voor het gebrek aan betaalbare woningen. ,,Op elke vrijkomende sociale huurwoning wordt gemiddeld door 281 mensen gereageerd", zei raadslid Rob Vader. Koophuizen onder de 2,5 ton zijn er nauwelijks. Zijn conclusie: ,,Er is woningnood in Best.”  

Wouter Bondt (ChristenUnie) noemde het aandeel starterswoningen in nieuwbouwprojecten ‘nihil'. ,,Dat is jammer. In de vergrijzende maatschappij is brede diversiteit belangrijk.” 

Jo van den Boogaard van Jong en Ongebonden ging ook in op huisvesting. ,,Beleggers kopen starterswoningen en brengen die terug op de markt als dure huur.” Hij bepleit een ‘zelfbewoningsplicht’ van vijf jaar.

Wethouder Marc van Schuppen gaat een aparte raadsessie beleggen over woningbouw voor de genoemde doelgroepen: starters, ouderen en arbeidsmigranten.”

De raad ging unaniem akkoord met de begroting 2020.