Foto ter illustratie
Volledig scherm
Foto ter illustratie © Ruben Oreel

Scherpere eisen leerlingenvervoer Best

BEST - De regels voor leerlingenvervoer in Best worden aangescherpt. Aanleiding is een overschrijding van het budget voor vorig jaar met 89.000 euro. 

Leerlingen die met een busje of taxi naar speciaal onderwijs worden gebracht en gehaald moeten vanaf het nieuwe schooljaar mogelijk gebruik gaan maken van opstapplaatsen. Nu worden ze nog aan de voordeur opgehaald. Er komen striktere regels voor aanvragen. Leerlingen kunnen verplicht worden om deel te nemen aan een cursus voor het gebruik van openbaar vervoer of de fiets. Ook kan de gemeente een voorziening intrekken als een leerling 'stelselmatig wangedrag’ vertoont tijdens de busreis.  

Hamerstuk

Dat is het voorstel dat wethouder Wilma van der Rijt (CDA, onderwijs) de raad heeft voorgelegd. De verschillende fracties staan achter het voorstel, blijkt uit een eerste bespreking. Tijdens de raadsvergadering van 27 januari wordt over het voorstel gestemd. Dat wordt een hamerstuk, dat wil zeggen dat de raad er geen discussie over nodig acht. 

Aanleiding voor de aanpassingen is de grote kostenoverschrijding vorig jaar. Dat kwam omdat de prijzen voor aanbesteding van het leerlingenvervoer sterk zijn gestegen. In eerdere jaren hebben vervoerders vanwege de economische crisis met stuntprijzen geprobeerd om orders binnen te halen. Nu deze crisis voorbij is, worden weer marktconforme prijzen gevraagd. 

Zelfstandig

Maar Van der Rijt noemt ook een ander argument. Leerlingen die nu gebruikmaken van vervoer per busje moeten volgens haar leren om zelfstandig deel te nemen aan de samenleving. Dat ouders hun kind daarbij begeleiden vindt zij ‘een onderdeel van het ouderschap’. 

Reizen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer heeft voor de wethouder ‘altijd de voorkeur’ voor aangepast vervoer per busje of taxi. Zij vindt dat ouders die kinderen hebben met medische of sociale problemen niet minder verantwoordelijk zijn dan ouders van kinderen zonder belemmeringen. 

Communicatie

De Adviesraad Sociaal Domein staat achter de nieuwe regels, maar benadrukt wel dat goede communicatie nodig is. Ook aan laaggeletterde ouders die de Nederlandse taal niet voldoende machtig zijn. De gemeente Best belooft daar op te letten. 

Zodra de gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel worden alle bestaande gebruikers van leerlingenvervoer tenminste zes maanden voor de ingangsdatum geïnformeerd over de wijzigingen.