Volledig scherm
Foto ter illustratie. © Thinkstock

Son en Breugel moet hand op de knip houden

SON EN BREUGEL - De gemeente Son en Breugel gaat nu al de hand op de knip houden, vooruitlopend op bezuinigingsvoorstellen die het tekort van een miljoen op het sociaal domein moeten wegwerken.

,,We lijken een serieus financieel probleem te hebben, en we moeten maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat we niet nog verder uit de pas gaan lopen”, zei burgemeester Hans Gaillard donderdag in een toelichting op het besluit van het college van B en W om per direct met enkele maatregelen de uitgaven binnen de perken te houden.

Zo moeten kostenoverschrijdingen binnen een vastgesteld budget gecompenseerd worden, en worden vacatures anders of vertraagd ingevuld, waardoor inhuur van externen overbodig wordt. Het anders invullen van vacatures geldt ook voor de benodigde versterking van het werkveld Veiligheid, Toezicht en Handhaving (VTH). En dat lijkt haaks te staan op de waarschuwing van de provincie dat de gemeente hierin tekort schiet, wat de gemeente alleen kan oplossen met meer personeel.

Breder pakket

Gaillard: ,,Twee vacatures gaan we wel invullen. Er komt een toezichthouder bij. Maar de vacature van jurist gaan we zo invullen dat hij of zij op een breder takenpakket kan worden ingezet, zodat we op een andere plek de functie van iemand die daar tijdelijk zit niet hoeven te verlengen.”

Andere maatregelen om het tekort op het sociaal domein af te dekken gaat het college in de Kadernota opnemen. Die bezuinigingsvoorstellen zijn nodig omdat de provincie dat heeft geëist. De gemeente kreeg eind december een tweede waarschuwing van de provincie dat onvoldoende was aangegeven hoe het tekort kan worden opgelost, waardoor de meerjarenbegroting feitelijk niet sluitend is. In een memo aan de gemeenteraad kondigde het college bovengenoemde ‘beheersmaatregelen’ aan, en in de raadsvergadering donderdag maakte wethouder Jan Boersma duidelijk dat ‘er in de volle breedte naar bezuinigingsvoorstellen wordt gekeken, niet alleen in het sociaal domein’. Gaillard had eerder die dag al duidelijk gemaakt dat ‘de druk op het sociaal domein betekent dat we projecten als Breugel Bruist en het centrum (Dorpshuis) in de knel brengen, omdat die druk zo groot is dat je op alle terreinen moet knijpen om je begroting rond te krijgen.’

Zorgkwaliteit

Het onderzoek naar het tekort op de Wmo en jeugdzorg dat 14 april aan de raad wordt gepresenteerd, moet uitsluitsel bieden in hoeverre er bezuinigd kan worden op het sociaal domein. Dat zal niet eenvoudig zijn, want de raad heeft eerder al gezegd dat er niet getornd mag worden aan de kwaliteit van de zorg. Gaillard: ,,We moeten eerst die analyse hebben, want het is vreemd dat alles een paar jaar prima binnen het budget paste, en dat we er nu ineens doorheen schieten. Dat moet een oorzaak hebben. En als we die oorzaak hebben, kunnen we kijken naar wat we redelijkerwijs aan maatregelen kunnen treffen.”