Volledig scherm
Gemeentehuis Son en Breugel © Fotopersburo van de Meulenhof bv

Son toch in beeld voor 24uurs zorg

SON EN BREUGEL - Waar een wil is, is een weg, en die weg naar het vinden van een bouwlocatie in Son en Breugel voor mensen die 24 uur per dag zorg nodig hebben, lijkt toch gevonden. Zo bleek maandagavond in de gezamenlijke vergadering van de commissie Grondgebiedzaken en Burgerzaken.

Voor de stichting Doorpakken Wonen, die al jaren ijvert voor een bouwlocatie voor 25 wooneenheden waar 24uurs zorg kan worden geboden, gloort er licht aan de horizon. De politiek was unaniem van mening dat er voor deze groep kwetsbare inwoners in ieder geval iets moet komen.

Je kunt geen verdeelsleutel toepassen op deze specifieke doelgroep, simpelweg omdat er de afgelopen jaren nog helemaal niks is gebouwd voor hen. Het Sonse college van B en W had uitgezocht hoeveel sociale huurwoningen voor bepaalde doelgroepen de komende tien jaar nodig zijn, als aanvulling op de door de raad ingevulde woningtypes op twaalf bouwlocaties. Op die locaties zijn honderd sociale huurwoningen voorzien.

Verdeelsleutel

De verdeelsleutel in het collegevoorstel - op basis van aantallen woningzoekenden - was dat er van die honderd woningen 91 voor regulier woningzoekenden bestemd worden, en negen voor de specifieke doelgroepen. Zeg gemakshalve een verhouding van 90 op 10. Bijna alle fracties pleitten voor minimaal een verhouding van 80 op 20. Afgerekend werd met twee misverstanden. Doorpakken vraagt niet om 25 woningen, maar 25 wooneenheden. Het ruimtebeslag van een woning zou zomaar drie of vier wooneenheden kunnen omvatten.

Bezwaar

Het bezwaar van het college dat als wooneenheden voor 24uurs zorg worden ingezet, er minder sociale huurwoningen zijn voor andere woningzoekenden werd door Joris van Dam (PvdA/GroenLinks) ondervangen. ,,Op de locatie Ruysdaelstraat 2 (voormalige Vijverbergschool) kunnen we honderd procent sociale woningbouw plegen, en niet vijftig procent. Middeldure koop vervalt dan." Zijn voorstel om bij voorkeur op die locatie binnen een bepaalde tijd 15 tot 25 wooneenheden voor de Doorpakkers te realiseren, leek zoveel op het amendement, dat Dorpsbelang had ingediend bij eerdere besluitvorming in de raad over de bouwlocaties, dat de uitkomst van de beraadslagingen gisteravond eind goed, al goed lijkt. Wethouder John Frenken gaat dit nu toevoegen aan het voorstel dat op 7 november in de raad komt. Hans Spooren, voorzitter van Doorpakken Wonen, was 'redelijk optimistisch' na afloop. ,,Ik ben nog wel sceptisch, want er is ons de afgelopen jaren wel vaker iets beloofd. Maar ik heb goede hoop dat we nu verder komen. Al zal het nog wel een paar jaar duren voordat er gebouwd gaat worden."